Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dances related to historic farm life

Bonde-folkedanse

Dans som billeder fra landbruget for 100 år siden

kredsdans, pardans, 2 pars dans, 3 pars dans, kvadrille, rækkedans;

gangtrin, polka, vals, hopsa, hurretrin, skottis, mazurka, hambo, sønderhoning

Oversigt over danse

Dansk index side

Indholdsfortegnelse

English

Niels Mejlhede Jensen, Bøgeløvsvej 4, 2830 Virum, Denmark. e-mail (web master);    www.mejlhede.dk

11 bal-aftener

 

 

Generelle sider

 

Indledning  / Introduction

Hvorfor disse nye folkedanse?

 

 

Folkedans struktur

Hvad er kvadrille, rækkedans, kreds, kæde?

Litteratur

Lidt historisk litteratur.

 

 

 

Indhold, link til dansene

 

nr

dansetype

dansens navn

dansetrin

 

 

 

 

01

Par, F

Halmrysteren

polka

02

Kv

Læsø stubmølle

gangtrin

03

Par

Måge fær (snavsede fødder)

skottis

04

R

i æ katøffelrækker (kartoffelrækker)

gangtrin

05

F

Skåte valsen (pjatte valsen)

vals

06

3 par, F

Plejltærsker

gang, to-trin

07

3 par

Tøndetærsker

løbetrin, vals

08

Par

Malke-Marens benspjæt

mazurka, hambo

09

F, R

Tyttebær-Maries hedetur

gang, hurre-trin

10

Par

Udtur med høstvogn

trippevals

11

Par

Stikke neg op

hopsa

12

Par

Hjemtur: på stubmarken

sønderhoning

13

Par

Hjemtur: på markvejen

fannik

14

Par

Hjemtur: på gårdspladsen

rask sønderhoning

15

Par

Slibestenen

hurre-trin

16

Par, F

Le og kratte i sving

polka

17

Kv

Østerklit Stokmølle

polka, hurre-trin

18

Kv, kreds

Grotte kværnen

gang, to-trin

19

Kv

Øster Jølby Klapmølle

polka, hurre-trin

20

R, (2P ture)

Pråte-turen (snakke-turen)

gang, to-trin

21

F

Slegfredsbarnets hjemtur

gang, hurre-trin

22

 

 

 

23

2 Degne

 Degnedansen

Special-trin

24

 


 

25

 

Der er plads til at billedgøre flere vigtige oplevelser fra det gamle bondeliv.

 

26

 

 

 

 

(F = familiedans = dans med partnerskift, Kv = kvadrilledans = 4 par, R = rækkedans, 2P = 2 par).

Hver dans er beskrevet dels i en kort oversigt (fx dans i 4 dele), og dels mere detaljeret med henvisning til takt-nr. som skrevet i noderne.

Til alle danse er der noder med melodistemmen med becifring. Samt noder med en 2’ stemme (en b-medstemme og en a-medstemme). Samt noder transponeret til A og B klarinet.

Noderne (skulle gerne) åbne i sit eget vindue således at man kan dele skærmen i to: med dansebeskrivelsen i det ene vindue og noden i det andet.

Mine noder og danse må benyttes uden afgift af nogen art til ikke-kommercielt brug.

 

Disse danse er samlet i et hæfte: Ølle bal-jawtner nør te æ fjord (11 Nordenfjords bal-aftener), Niels Jensen 2007. Det kan lånes gennem det lokale bibliotek (fra Hjørring Bibliotek). Hovedheftet indeholder dansebeskrivelser med noder, og i 3 særskilte hefter er der kun noder.

 

Dansene her vil senere måske blive beskrevet på engelsk (ligesom jeg har gjort ved mine sømandsdanse).