Bonde-danse til det gamle landbrug

Bonde-folkedanse

Litteratur

Vindmøller, pigtærskere, fjælvogne

Oversigt over danse, indholdsfortegnelse

i4

 

 

Kort litteratur-henvisning

 

Anna Marie Lebech-Sørensen: Vindmøller og Vandmøller i Danmark, 2001 (bind 1-3)

Mest om store møller men også om gårdmøller (fx klapsejlere i bind 1).

 

Fra land og by 6, 1998, lokalhistorie fra Brønderslev og omegn:

si 71-87 Børge Larsen (smed): Møller i Serritslev Sogn (lånt på Hjørring Bibliotek)

Noget af det mest interessante der er skrevet om gårdmøller, og her specielt for Vendsyssel.

Om stokmøller, klapsejlere, vindroser, (vindmotorer), opstilling, antal, priser, leverandører.

 

Christine Overgård & Jesper Wik: Landbrug og teknik, 1998, særtryk årbog Gl Estrup 1997:

Bl.a. om pigtærskere (si 127) og gårdvindmøller (si 133).

 

Th. Madsen-Mygdal: Landbrugets Ordbog, 1 udg 1909-1914 bd 1-4, flere udg, sidste udg 1951:

God bog om landbrug, nu landbrugshistorie (min far havde 1937 udgaven). Bl.a om fjælvogne.

 

Vendsysselsk Ordbog af Arne Espersen 1973 (4 bind med flere tillæg):

Ordbog, med også små fortællinger og mundheld.

 

Min slægts nedskrevne erindringer, bl.a. fra en hede i Hanherred omkring 1850.

 

Hjørring Bib:  bibliotekar Per Drustrup med specialviden i møller og landbrugshistorie.