Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Grotte kværnen

Trin: gang, to-trin

Kvadrille eller stor kreds

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

18

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Grotte-kværnen:

Vi spiller en langsommere ældre melodi i mol. Hertil gås der rundt i en indledende kvadrille-kreds + runddansning, for at symbolisere den gamle træde rundt gangmølle når kværnstenen skulle drejes rundt (som jættekvinderne Fenja og Menjas skubbe- dreje-kværn, Grotte), den trælse tid før vand- og vind-møllerne.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: kvadrille

hvis dansen er intro-dans til stokmølle-dansen eller klapsejler-dansen.

 

Eller opstilling i stor kreds

hvis kun denne dans danses som en selvstændig dans.

 

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele:

1        kreds med og mod sol

2        parvis gang og to-trin

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

1-8           Kreds med gang i kvadrillen, medsols

1-10         Kreds modsols

11-19       4 takter parvis gang + 4 takter parvis totrin

11-21       gentag gang + totrin

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet med et gangmølle-stykke i mol.

Spilles ligesom gånglåt: 2 + 2 slag pr takt.

 

Grotte kværn som intro-dans til mølle dans:

Indledningen med et gangmølle-stykke i mol spilles kun en gang (i gånglåt-tempo). Derefter skiftes til vindmølle-stykket i dur (parallel-dominant), (der spilles det antal gange (måske 6 gange) som dansen bestemmer). Taktfast skift fra gangmølle-stykket til det hurtigere vindmølle-stykke bestemmes af forspilleren, fx således at den lille optakt trækkes over i sluttakten i gangmølle-stykket på slaget 2½ og på næste 1-slag er vindmøllen brat i gang i dets hurtigere tempo, og ligeså dansen med P1 og P2 der flyver ud.

 

 

Historie

Maling af mel til foder (grutning) er en selvfølgelig del af landbruget. (Klik)