Bonde-danse til det gamle landbrug

Bonde-folkedanse

Fællesdanse i kreds, kvadrille, 2 par, 3 par, rækkedans

Folkedanseudtryk: kreds, kæde, halvkæde, mølle

Oversigt over danse, indholdsfortegnelse

i3

 

 

Fællesdanse

 

Folkedansen har forskellige strukturer hvorved man deltager i et større eller mindre fællesskab med de øvrige dansere.

Her følger en kort oversigt over de forskellige typer af danseformer og udtryk i dansk folkedans. Jeg har på en website fra 1999 givet eksempler på disse danse med dansebeskrivelse med animationsfigurer, se http://www.lavigne.dk/oldfolkdance.

 

 

Parvis dans

Mand og kone danser sammen i hele dansen. Man danser parvis efter hinanden modsols (mod uret) rundt langs salens yderside, som i folkedans. Eller danserne står overalt i salen og man finder sig et sted at danse og man bevæger sig evt. ikke langt fra dette sted, som i mere moderne dans, også cha cha cha osv. Parvis dans har den fordel at man måske danser med den man helst vil danse med, og at man ikke lader sin partner "i stikken" som "bænkevarmer". Parvis dans giver gulvplads til at vælge blandt mange også specielle dansefigurer, og at vælge forskelligt fra par til par.

 

Skiftedans - dans i stor kreds - alle i fællesskab

Man skifter til en ny partner som man så har parvis dans med et stykke tid, indtil alle igen på samme tid skifter til en ny partner fx ved at gå i en stor fælles kæde i en stor kreds i salens yderside. Man lærer derved dansetrin og dansefigurer af hinanden og kommer til at kende hinanden.

 

Kvadrilledans - 4 par

Meget brugt i folkedans. Man danser med egen partner og med andre i kvadrillen. Man bliver i kvadrillen så man kommer kun i kontakt med de 3 andre par. Der kan kun vælges blandt de dansefigurer der passer ind i kvadrille-strukturen. Der er en turdel (med møller osv.) som varieres, mens de øvrige dele af dansen gentages med de samme personer helt ens 5-6 gange (gentagelsens glæde).

 

2 pars dans på række i kreds

Man beholder sin egen partner i hele dansen, men kommer alligevel rundt og danser med alle de andre i salen. Dette er på mange måder min foretrukne struktur at benytte til de typiske dansesteder med mange ægtepar: den kombinerer fordelene ved pardans og skiftedans. Folkedansere kalder det en rækkedans idet man oprindeligt stod på række efter hinanden og så ved række-enderne vendte om og dansede den anden vej gennem rækken.

 

3 pars dans

Som kvadrille-dans, blot er man kun 3 par. Der er så ikke et modstående par som i kvadrille-dans og i 2 pars dans. Jeg har kun medtaget en 3kants dans med cha cha cha. I den har man mulighed for at skifte fra 3kant til 3kant så den bliver til dans i stor fællesskab.

 

Rækkedans

I en rigtig rækkedans står herrerne i den ene side og damerne i den anden side i den simple udgave, ligesom i dansen "i æ katøffelrækker". Jeg har kun medtaget en rækkedans med cha cha cha, og den har en lidt mere sammensat opstilling.

 

 

Folkedans kreds og kæde …

 

Folkedansen har forskellige danse-udtryk og strukturer:

 

 

Parvis dans: i dansebanen

Man stiller op parvis efter hinanden i salens yderside, damen til højre for herren, parat til at marchere mod uret = modsols rundt i salen. Parvis dans fx højre om = ret om = medsols eller venstre om = avet om = modsols foregår i denne danselinie = dansebane (line of dance).

 

Kreds

Alle holder hinanden i hånden og står skiftevis herre og dame i stor kreds i ydersiden af salen (hvis man er mange nok). Ved gang den ene og den anden vej går man først til venstre = medsols. Kreds-delen er ofte med almindelig gang, med start på venstre fod.

En dans i kvadrille = 4 par, eller i 3 par eller 2 par, starter ofte med en kreds, der så er en lille cirkel. Denne lille cirkel er så her = dansebanen = danselinien der benyttes til parvis dans og til at gå kæde i.

 

Kæde

Man står fx i stor kreds skiftevis herre og dame. Herrerne drejer lidt mod højre og damerne lidt mod venstre og man giver højre hånd til partneren. Så går man rundt i kredsen: herrerne modsols og damerne medsols, venstre forbi hinanden. Så giver man venstre hånd til den næste man møder og går højre forbi hinanden. Sådan bliver man ved så længe den del af musikken varer, til man når frem til en ny partner, som man derefter har parvis dans med. Kæden er som oftest med gangtrin.

Ved kæde i kvadrille og især 2 par drejer man skarpt rundt, og her ender kæden ofte efter en hel omgang ved egen partner.

 

Halvkæde

Deltagere: 2 par: eget par + modstående par (kan forekommer i kvadrille, i rækkedans, i 2 pars dans). Man giver højre hånd til modstående (H til modstå D) og går over mod modstående plads, vender her mod egen partner og giver venstre hånd og går over og drejer ind på plads i det modsatte hjørne af hvorfra man startede.

 

Ture: mølle, livfatningskreds

Ture forekommer fx i kvadrilledanse, dvs. den del der varierer ved gentagelse af dansen fx 6 gange.

Der er mølle for de 4 damer og næste gang for de 4 herrer; først enhånds mølle, så tohånds mølle.

Der er livfatningskreds med alle 8 dansere med H arm om D liv og D hænder på H skuldre.

Ture drejer sig her kun om et par sømandsdanse. Så der henvises til folkedans beskrivelser.

 

 

Musik

Til bonde-dansene her er der lavet melodier der passer rimeligt pædagogisk til dansene.