Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Østerklit Stokmølle

Trin: polka, hurretrin

Kvadrille

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

17

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

En vindmølle til hver en bondegård:

I 1800-tallet kom vindmøller mere og mere i vinden og efter 1862 hvor mølle-privilegiet blev ophævet så også gårde og huse måtte have møller, fik flere og flere gårde deres egen vindmølle til at drive kværnen og tærskeværket. Nordenfjords (og i Vestjylland, det forblæste Danmark) blev det før fremkomsten af den mere effektive klapsejlermølle (og den selvregulerende vindrose) i vid udstrækning stokmøllen der blev opstillet, en mindre mølle på en kraftig stolpe man stak op gennem ladetaget.

 

Hvorfor 3 vindmølle-danse? (Læsø Stubmølle, Øster Jølby Klapmølle, og så Østerklit Stokmølle).

Vindmøller til gårde var gennem en årrække en så stor del af landbruget, et så markant islæt i kulturlandskabet (som det ses af fotografierne her) at det ikke må forbigås. Deres historie og virkemåde bør også være med i landbobefolkningens traditionsprægede danse. Her er så givet både en fyldig og en mere moderat udgave af en gårdmølle-kvadrilledans, en udgave i medium og en i light som det hedder på moderne vendelbomål, med håb om at en af dem ikke er alt for træls.


 

Østerklit Stokmølle: arbejdsgang til de 7 dele i dansen, 7 mølle-etaper:

 

1        Der blæser en vind, så folk suser ud til møllearbejdet (P1+P2 ud og hjem med flyverfatning)

2        Møllen krøjes op i vinden (for at få vinden til at blæse direkte på møllevingerne)

3        Møllen svikkes med sejl på tremmedelen

4        Kværn tilsluttes og indkøres

5        Så arbejder hele møllen for fulde omdrejninger

6        Der løbes med sække med korn og mel

7        Kværnen maler og snurrer lystigt (ture i hurretrin)

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling i kvadrille = 4 par: P2 ansigt mod front, P1 overfor P2, P3 sidepar til hø for P1

 

Oversigt:

 

 

Kvadrilledansen består af 7 dele:

 

1        P1+P2 ud og hjem med flyverfatning, hæl og tå, tramp; så P3+P4

2        Der krøjes, alle har parvis hurretrin med fremmed, så egen

3        Alle: klap tramp chassekæde med egen, så næste, så til modstående på pladsen ¼ kreds fremme

4        Alle parvis polka (med ny egen = opr. modstå) hjem til H plads

5        H venstrehånds mølle egen D med fra modstå plads, chasse, 2 omgange

6        Kæde gang

7        Ture i hurretrin

 

Ture i hurretrin: en- og to-håndsmølle D, så H, alle i kreds med livfatning, parvis egen, dvs.:

1        enhåndsmølle damer

2        enhåndsmølle herrer

3        tohåndsmølle damer

4        tohåndsmølle herrer

5        alle livfatning

6        parvis hurresving

For de mølleinteresserede evt. suppleret med flere møller: af P1+P2, P3+P4, osv

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-2           P1+P2 har tohånds flyverfatning og 4 sideløbstrin over på modstå plads H ryg mod ryg.

3-4           Med foden mod midten har man hæl-tå + 3 tramp.

5-8           P1+P2 sideløbstrin tilbage D ryg mod ryg, hæl-tå + 3 tramp med foden mod midten.

9-17         P3+P4 har det tilsvarende.

18-21       Alle vender mod fremmed og har parvis hurretrin.

18-23       Så parvis hurretrin med egen.

24-25       Alle mod egen: klap klap i hinandens højre hånd (i hovedhøjde), så 3 tramp (hvh).

26-27       Hø hå chasse-kæde forbi egen til næste.

24-28       Mod denne næste: v hå klap klap 3 tramp, v hå kæde frem til næste = modstående, nu på pladsen ¼ kreds hjemmefra.

29-34       Parvis polka i kvadrillen med denne opr. modstående, ¾ kreds hjem til H plads, (evt. for øvede med klap (29 egne hæ) + 3 polkatrin 4 gange (evt. tramp i 34)).

35-36       Alle H to skridt mod midt, klar til v hå mølle.

37-42       H v hå mølle, 2 chassetrin til modstående plads for at hente egen D med i møllen, med livfatning; derefter mølletur rundt endnu 1½ omgang til egen plads.

43-50       Kæde med gangtrin, en omgang rundt.

51-55       Turdel i hurretrin (turforslag: se ovenfor).

 

Dette er jo helt ligesom i Øster Jølby klapmølle kvadrilledansen.

Dansen ligner ”kontra med mølle” fra Vejle i de to dele: H-venstrehånds-møllen og i kæden

dvs. man har travlt her med at nå hjem på plads.

 

Indledning og afslutning

Hvis man synes kan man inkludere den indledende kreds og den afsluttende kreds fra Øster Jølby klapmølle-kvadrilledansen.

 

Stokmølle-dans er en reduceret klapmølle-kvadrilledans

Denne kvadrilledans her, Østerklit Stokmølle, er den samme som dansen Øster Jølby Klapmølle blot med færre dele. Musikken er helt den samme i nogle dele og tæt på den samme i andre dele. Øvede folkedansere kan fint huske forløbet i den store vindmølle dans, mens andre så kan have glæde af at være med i denne mindre stokmølledans. (Det er jo en god hjælp hvis en leder forinden giver et kort resume og råber nogle stikord undervejs).

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet af møllens rytme og arbejdsgang.

Spilles som polka: 2 grundslag (på 1 og 2) + 2 lette efterslag (på 1½ og 2½) pr takt.

 

 

Historie

Møller blev en selvfølgelig del af landbruget. (Klik)