Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Udtur med høstvogn

Trin: trippevals

Rækkedans, pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

10

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Køre kornneg hjem i lade (= de næste 5 danse):

Med høstvogn og jantyv kører vi ud i marken for at hente korn-neg hjem. Høstvognen er den traditionelle trugformede landbrugsvogn med store træhjul som kan bruges til meget forskelligt, her som høstvogn ved at lægge en stor træramme på den, en høstrassel = høstskravl. Jantyv er en høtyv med jerntænder, jernflæne, som kan stikkes ind i neg.

 

Indledning, udtur med trippevals:

Inden vi skal ud på kornmarken og stikke neg op kan vi indlede med udturen. Vi står og tripper for at komme af sted så vi danser en trippevals, med lidt vognknirken:

1        I første nodelinie skal vi have lagt høstskravl (=rammen) på vognen.

2        I de to næste nodelinier kører vi med den lidt knirkende vogn ud i marken i parvis trippevals.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling til høstskravl: stil op parvis ca. 4-10 par efter hinanden (i rækker).

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele: 1. oplægning af høstskravl og 2. udtur til kornmarken:

ca. 4 -10 par står efter hinanden: del på midten: de forreste par er høstskravl, de bagerste par er vogn.

 

1        de forreste par (=høstskravl) danner bro og de bagerste par (= vogn) tripper under de forreste; så omvendt

2        vi kører tripper ud i marken: parvis trippevals

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr

1-8           De forreste par danner bro (evt. åben bro) med høj to-håndsfatning og sidetripper mod danseretningen, mens de bagerste par danner vogn ved med hinanden i hånden i en lang række (H foran D) at trippe under og gennem broen.

1-9           Nu danner de oprindeligt forreste vogn (de står nu bagerst) og de oprindeligt bagerste danner høstskravl.

10-25       Så følger udturen med parvis trippevals ud i marken.

 

(Trippevals danses som man parvis bliver enige om. Traditionelt har man, som jeg kender det, i Nord-jylland og videre omkring, danset med samletrin på 2 i denne 3/4 dans. Men fra København er det i 1940-erne under indflydelse af wienervals bestemt at folkedansere i Danmark skal have samletrin på 3, (se evt. min beskrivelse af vals i http://lavigne.dk/modernfolkdance/ eller se: www.mejlhede.dk). Man vælger den dansefatning som man finder behageligt. (Jeg vælger normal fatning i trippevals).

 

Denne dans er tænkt som indledning til at komme ud i marken til den næste dans: ”Stikke neg op”. Og så skal den kun spilles en gang.

Men den kan jo også stå alene og danses flere gange evt. med skiftende grupperinger.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet, med lidt knirken i høstvognen.

Spilles som trippevals: let grundslag på 1 og lette løftede slag på 2 og 3.

 

 

Historie

Høsten med at køre korn ind er den helt store tid i landbruget. (Klik)