Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Pråte-turen (snakke-turen)

Trin: gangtrin, to-trin

Rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

20

Noder i pdf-format: normal udg

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

 

Noder i pdf-format: lang udg

Melodi (violin, harmonika)

 

Klarinet A

Klarinet B

 

I linien lang udg er der givet flere variationsstemmer for at variere melodien til forskellige steder.

 

Danse-billede

 

Pråte-turen (Sy-Anes pråte-tur mæ PePul) (Sy-Anes dialog med Per Poul):

På en middelmådig hede i Han Herred:

Sy-Ane og PePul er ved at rydde hede til kartoffeldyrkning. De går frem og tilbage og diskuterer frem og tilbage om fordele og ulemper ved det møjsommelige arbejde med at rydde Tyttebær-Maries kønne hede med bær og lidt fåregræsning og i stedet få åben mark evt. med jordfygning og tvivlsom kartoffelavl.

Sy-Ane går omkring og syer på gårdene til gengæld for lidt gryn og sul (penge har de ikke på gårdene).

(Tyttebær Maries hede fik sidste del opdyrket i 1970 med markvanding).

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis i rækker, P1 vender mod P2 (som i 6-tur på række).

Så har P2 front i danseretningen og P1 modsat, og denne frontretning har man også i de næste ture.

Man beholder partner og skifter parvis plads.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele:

 

1        rækker mod hinanden og tilbage og bytter over (nodelinie 1 og 3)

2        samme fra modsat plads

3        P1 mod P2: sideskridt til venstre og til højre og bytter over (nodelinie 2 og 4)

4        parvis to-trin med modstående (i nodelinie 2) eller evt. turdel (i nodelinie 4)

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.      Man vender sig så man står i lange rækker: D2 i H1 række osv, modstå = egen

1-4           Rækker går mod hinanden og tilbage (4 + 4 skridt).

5-8           Rækker bytter over, hø hånd til egen, gang.

 

1-4           Fra modsat side: rækker går mod hinanden og tilbage (4 + 4 skridt).

5-10         Rækker bytter over, v hånd til egen.

 

                 P1 vender mod P2 (så nu er D2 modstå til H1 osv):

12-13       Hø hå til modstå, langsom sidechasse til venstre m sæt højre fod over (3½ sideskridt).

14-15       Venstre hånd til modstå, sidechasse til højre med sæt venstre fod over.

16-19       Venstre hånd fortsat til modstå, pladsbytning over, gang.

 

11-21       Parvis to-trin med modstående på stedet eller P1 og P2 om hinanden. (Eller ture).

 

22-41       Som 1-19

33-43       (Som 11-21 eller:) Ture; herefter: vend mod nyt par.

 

 

Dansen begynder forfra (med nye P1 overfor P2). For ender af rækkerne står man over i anden del af dansen på sædvanlig vis.


Pråte-turen som rækkedans med ture

 

Dansen kan danses med: hver gang parvis to-trin med modstående i sidste del (11-21).

Eller den kan (i 11-21) danses med turdel i gangtrin for P1+P2 med følgende 5 ture:

 

1        kreds af P1 + P2 med sol

2        enhånds mølle

3        tohånds mølle

4        livfatningskreds

5        parvis to-trin med egen

 

Noderne ovenfor i lang udgave har variationer til fx de 5 ture = 10 nodelinier, for at fremføre hele dialogen, Sy-Anes og PePuls pråt ved valg af den korte danseudgave.

 

 

Lidt gånglåt til skiftedans?

Hvis man synes dansen har været for kort og ønsker en ny egen (eller Anes og PePuls pråt kræver yderligere uddybning før heden pløjes om), så kan man lade rækkedansen foregå i en række der er ”bøjet rundt” i en stor kreds, og så efter sidste tur gå en sædvanlig gånglåt til melodien, og derefter tage rækkedansen igen, nu med ny egen.

 

 

Musik

Der er her søgt komponeret en melodi der viser dansebilledet.

Spilles ligesom gånglåt: 2 grundslag (på 1 og 2) + 2 lettere slag (på 1½ og 2½) pr takt.

Variations-noder: noderne fra tabellen øverst på siden i lang udgave har variationer til fx 5 ture = 10 nodelinier, for at fremføre hele dialogen.

Men man behøver kun at spille de øverste 2 nodelinie og gentage dem.

De 5x2 nodelinier kan spilles på samme tid og skal så give helt rene 3-klange harmonier (da variationerne er fremkommet efter abc-metoden). Så kan fx mindre stærke spillefolk ”nøjes med” 5 gange at spille en ”nem” nodelinie mens de stærke spillefolk med varierende instrumenter fremfører de 5 melodi-variationer.