Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Hjemtur: høstvogn på stubmarken

Trin: sønderhoning

Pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

12

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Hjemturen med fjælvogn: sønderhoning

Når der er læs i kører vi det hjem i laden, og hvis man synes kan dansen ”Stikke neg op” udbygges i et evt. efterspil hvor læsset køres hjem med knirkende vogn og hjul: til gang eller sønderhoningsdanse, for dem som har kræfter og lyst til at tage dette med i høstarbejdet. Man kan slutte af med denne korte sønderhoning (som man kun behøver at parvis gå fremad til), eller man kan (af hensyn til de ivrige sønderhoningsdansere) medtage både sønderhoning + fannik + rask sønderhoning (de næste danse) for at danse på hele hjemturen med den knirkende og pibende høstvogn.

 

 

Parvis gang eller sønderhoningsdanse:

1        sønderhoning              på stubmarken

2        fannik                         på markvejen

3        rask sønderhoning       på gårdspladsen

Se denne og de to næste danse.

 

Der kan således spilles og danses 0 eller 1-3 af disse danse som falder i smag:

1        sønderhoning spilles og danses det antal gange som danselederen synes. Vognen kører vandret og lidt op af bakke.

2        fannik spilles noget hurtigere, for nu går det også lidt ned af bakke

3        rask spilles det antal gange som noderne viser (ikke for hurtigt, det er ikke en valse-melodi); vognen køres på plads i laden eller ved laden.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis.

Der er en meget anvendt speciel sønderhoningsfatning hvor damen har venstre arm vredet om bag ryggen m.m. Men man kan udmærket med fornøjelse danse sønderhoning med en helt almindelig afslappet fatning hvor damens højre hånd er i herrens venstre hånd, eller den lidt tættere hvor herren med venstre hånd holder om damens overarm.

Man skiftevis går ved siden af hinanden og danser rundt med de specielle sønderhoningstrin. Man bestemmer selv hvornår man skifter fra det ene til det andet.

Sønderhonings dans er speciel ved at man danser en 3/4 dans til en 2/4 melodi, og ved at herrens og damens trin er forskudt i forhold til hinanden.

 

Musik

Der er her søgt komponeret en sønderhonings melodi med vognhjuls-knirk

Spilles som sønderhoning: grundslag på 1 og 3 og omtrent ligebyrdige efterslag på 2 og 4.

Dvs. fyldige bløde lange grund- og efterslag (efter min mening).

(Dette er jo helt anderledes end hopsa og fx skottis og polka og vals).

(Enhver spillemand finder jo sin gode spillestil).

Sønderhoning (og fannik) har et par indledende takter uden de høje toner (= knirkelyde) for at ”løbe melodien i gang” i den rigtige form.

 

 

Historie

Fjælvognen knirker og fortæller sin egen historie. (Klik)