Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Skåte valsen (pjatte valsen)

Trin: vals

Skiftedans (eller parvis vals)

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

5

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

 

Skåte-valsen

Skåte betyder at man morer sig og leger og løber omkring (udtales skåt med langt åbent å, ligesom å i ”så dansede de” og ikke som å i såmaskine).

Karle skåter med pigerne når de driller og laver sjov med hinanden. Her i dansen skåter man med hvem det egentlig er man vil vælge til partner:

1        først med egen partner

2        vælger så fremmed til karlens venstre

3        kæde rundt fra denne fremmed og til egen, men

4        forbigår egen til ny fremmed til højre for karlen.

(Husk at vi i dansen er ligeberettigede: det er såvel karle som piger der her vælger fra og vælger til).

 

 

Dansebeskrivelse

 

 

Opstilling parvis i stor kreds.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele i valsetrin:

 

1        kreds

2        parvis vals med fremmed

3        kæde til ny egen

4        tyrolervals

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8           Kreds med valsetrin (den ene vej, med solen).

9-17         Parvis vals med fremmed partner.

18-26       Højre hå til denne fremmed partner (H mod danseretn), går omkring hinanden, går videre frem til: v hå til oprindelig egen, forbi egen og frem til ny partner (ny egen).

27-35       Tyrolervals med ny egen.

 

Dansen begynder forfra med stor kreds med valsegang (nu med den nye partner; oprindelig egen er nu på den anden side, på fremmed plads, klar til parvis vals).

 

 

Musik

Spilles som gammeldags vals: grundslag på 1 og lette efterslag på 2 og 3.

 

 

Historie

At skåte, at pjatte med hinanden, det gjorde børn og unge voksne såvel under arbejdet som i fritiden. (Klik fritid).