Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Malke-Marens benspjæt

Trin: mazurka, hambo

Pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

8

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

Både en mazurka og en hambo melodi er her samlet på samme nodeside.

 

Danse-billede

Malke-Marens benspjæt

Vi danser ind fra markarbejdet om aftenen og har taget vores malkeko med hjem til malkning. Den middelmådige hede i Han Herred kan netop give foder til en mager ko og dens kalv. (Således er det mig fortalt. Hedejorden er altså lidt bedre end dårligste kvalitet. Det er en mæl hie, der på rigsdansk blev til mejl hede).

Med benspjæt og klap får vi gennet koen op i dens bås. Her skal den malkes ved med øm ekspertise at klemme og rykke mælken ud af dens 4 patter: i dansen forestiller vi os at malkepigen sidder på koens højre side med panden lænet beroligende ind mod koen og rykker i 2 patter og tilsvarende sidder karlen på koens venstre side. Ved uheldig berøring af koens yver eller på grund af en stikflue giver koen et lille spark med først forben og senere bagben.

1        koen gennes i bås med lette mazurka-spark og klap.

2        der malkes, og koen giver et forbens-spæt og senere et bagbens-spjæt.

3        efter at have malket sådan nogle gange er spanden fuld og bæres ud (med en hambo-dans).

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis, front mod hinanden, D har ryg i danseretningen.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele:

 

1        koen gennes i bås: parvis mazurka frem og individuel drejning rundt fra hinanden med klap;

          gentages uden klap

2        malkning + forbensspjæt;

          gentages med bagbensspjæt

(Til danseleder: de første gange har vi så skikkelig en ko at vi ikke behøver klap og tramp i 1.)

Vi beskriver her det direkte grove arbejdsbillede. Når først vi kommer godt ind i danserytmen tildanner vi vores bevægelser i mere balletagtig retning, så vi fx ikke nødvendigvis står så bombastisk og rykker i patterne men i stedet har blot lette allegoriske bevægelser.

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr

1-2           H hø arm om D liv: 2 mazurkatrin fremad, udv. fod spjæt

3-4           H og D drejer hver for sig bort fra hinanden med 2x3 løbetrin og evt. 2x klap på slag 2 og 3 (for de øvede)

1-2           Igen mazurka som i 1-2

3-5           Drej som i 3-4, men evt. uden klap og med 2 tramp i 5 (på 1 og 2)

 

6               H og D står overfor hinanden med panden lænet fremad og malker op og ned med hænderne som holder om koens 2+2 patter:

6               Først H: 3 ryk v hø v hånd

7               Så D: 3 ryk hø v hø hånd

8               Så begge (med pander tæt ved at røre hinanden): 3 koordinerede ryk sammen

9               Begge: forreste ben spjætter ud og sættes ned med tramp til samlede fødder

6-9           6-9 gentages, nu med benspjæt med bagerste fod

 

Dansen begynder forfra 1, 2 eller nogle gange, så:

 

Efter at have malket spanden fuld danser malkepige og karl af sted med malkespanden, til en hambo. Der er frit valg for danseledelsen til at vælge om der skal være skiftevis mazurka og hambo, eller om der skal malkes noget mere inden man danser ud med malkespanden evt. på en længere hambo-vandring.

 

 

Malke-Marens benspjæt som skiftedans

 

Dansen danses som ovenfor med følgende lille ændring i 2’ gang der drejes:

 

3-5    H drejer rundt og D løber frem til næste H

          Derefter malker man sammen med en ny egen

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet.

Hver spillemand eller gruppe finder selvfølgelig sin egen foretrukne spillestil. Her er min tanke:

Vær opmærksom på at tydeliggøre de 2 benspjæt toner fis og d i sluttakten, der ved gentagelse kommer 2 gange, foruden at de er adviseret i sidste takt i 1’ del. Karl og pige er lige kommet højere og højere i sving med malkningen og forventer i næste takt at kunne rykke i patterne i en højere tonart, da musikken så pludseligt falder ned på de to dybe benspjæt toner.

Spilles som mazurka (især i takt 1 og 2): grundslag på 1 og løftet slag på 3;

og spilles som hambo i 2’ afdeling: ligeledes grundslag på 1 og løftet slag på 3.

 

 

Historie

Malkning er vigtig del i det daglige landbrug. (Klik)