Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Plejltærsker

Trin: gangtrin, to-trin

3 pars dans (som intro til tøndetærsker)

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

6

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Plejl-tærskning (dans til at mindes den trælse tid forud for fremkomsten af tøndetærske-maskinen)

1.       de 3 par går rundt i salen for at lægge og træde strå ud i et fladt lag

2        der tærskes med plejl fra den ene og fra den anden side

3.       de 3 par går rundt for at samle halm og korn

 

Intro til tøndetærsker:

Denne dans kan (evt.) være en indledning, introstykke før tøndetærskerdansen starter: fx med plejltærskerdans én gang:

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis 3 par sammen efter hinanden, D v hå i H hø hå.

 

 

Oversigt:

 

Dansen består af 3 hoved-dele:

 

1.       de 3 par går rundt i salen i og mod danseretningen (for at lægge og træde strå ud i et fladt lag)

2a      alle: H vender fremad D bagud: sideskridt til v med plejlslag, sideskridt hjem; gentag

2b      hø hå til egen: rækker bytter plads så H vender bagud og D vender fremad

2cd    alle: 2 plejlslag med sideskridt til venstre; og rækker bytter hjem (hø hå), H+D vender bagud

3.       alle: parvis gang mod danseretningen; parvis to-trin frem i danseretningen; gentag; (for at samle halm og korn)

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8           Alle går fremad i danseretningen (hø+v pr. takt); alle vender enkeltvis på sidste takt

1-10         Alle går tilbage (i salens danseretning); kun H vender på sidste takt

 

12             Alle sideskridt til v med plejlslag til v med begge hænder, hø fod sættes let til

13             Alle sideskridt til hø (nu mod hinanden), v fod sættes let til

14-15       Gentag 12-13

16-19       Rækker bytter plads: hø hå til egen gå over, D vender nu fremad og H bagud

11-21       Gentag 11-15, og rækker bytter hjem hø hå, så alle vender mod danseretningen

 

22-26       Alle: gang mod danseretningen (D hø hå i H v hå)

27-30       Alle: parvis to-trin i danseretningen

22-26       Alle: gang mod danseretningen, denne gang D til hø for H

27-32       Alle: parvis to-trin i danseretningen

 

 

 

Plejltærsker som skiftedans:

 

Plejltærskerdansen 1-32 gentages og kun denne spilles.

Opstilling: alle parvis efter hinanden i stor kreds i balsalen et passende stykke fra ydersiden.

Dans som beskrevet ovenfor, men i 22-26 venter D et øjeblik og vælger H bagved (D bier lidt).

 

 

Gånglåt:

Melodien kan benyttes til dansen gånglåt, sædvanligvis en rolig skiftedans man går til de dejlige svenske gånglåt melodier, en populær dans man i nyere tid her i Danmark har overført og tilpasset fra den skotske dans ”Min hjerteven”.

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en danse-melodi der viser dansebilledet, og giver den historiske stemning ved at plejltærskerdansen er i den gamle tonart: dorisk mol.

Spilles ligesom gånglåt: 2 + 2 slag pr takt

 

Plejl-tærskning som indledning, intro-stykke til tønde-tærskning i dansefølge:

Plejl-tærsker spilles en gang. Skift fra 2/4 i plejl-tærsker til 3/4 i tønde-tærsker sker som forspilleren bestemmer: fx ved at sluttakt 2/4 (takt 32) får et ekstra slag til 3/4 og på slag 3½ snupper den ny optakt (takt 0), og næste takt er så takt 1 i 3/4 tønde-tærskeren i dets hurtigere tempo.

 

 

Historie

Plejle. (Klik)