Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Øster Jølby Klapmølle

Trin: polka, hurretrin

Kvadrille

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

19

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

Noder i pdf-format: pæsen

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

 

 

Danse-billede

En vindmølle til hver en bondegård:

I 1800-tallet kom vindmøller mere og mere i vinden og efter 1862 hvor mølle-privilegiet blev ophævet så også gårde og huse måtte have møller, fik flere og flere gårde deres egen vindmølle på ladetaget: en klapsejler til at drive tærskeværket og kværnen, og måske også hakkelsesmaskinen, roeskæreren, kartoffelsortereren og rensesold og melsigte.

Nordenfjords blev det vidt omkring Øster Jølby klapsejleren der blev opstillet, en mølle hvor vingerne har klapper der indstilles til at fange vinden, når det store vingehjul er drejet, er krøjet, op i vinden, evt. med små krøjemøllehjul. Når det blæser lidt kan man ofte høre klapperne sidde og klappe, så vi har en del klap i denne mølledans for at krøje ind i medvind til nogle hæsblæsende mølleture.

 

Dansefølge: indledning (intro): grotte-kværnen, så: klapsejler vindmølledansen, og afslutning: vi pæser; specielle dele dans og musik:

Vindmølledansen her kan evt. indledes med dansen Grotte-kværnen. Denne indledning danses kun en gang (i gånglåt-tempo). Derefter skiftes til vindmølle-stykket der spilles det antal gange (måske 6 gange) som dansen bestemmer. Skift fra gangmølle-stykket til det hurtigere vindmølle-stykke bestemmes af forspilleren, fx således at taktfast går vindmøllen brat i gang i dets hurtigere tempo, og ligeså dansen med P1 og P2 der flyver ud.

Efter at have spillet klapmølle-musikdelen måske 6 gange (bestemt af danseleder), så:

efter sidste tur (nok parvis sving egen), efter takt 75 skal møllen bremses ned med persen ved at alle 8 i kvadrillen går i kreds og møllesvinger armene, vi pæser (= vi perser). Denne efterspils-nodelinie (77-84) spilles kun denne ene gang.

 

 

Arbejdsgang til de 9 dele i dansen, 9 mølle-etaper:

 

1        Der blæser en vind, så folk suser ud til møllearbejdet (P1+P2 ud og hjem med flyverfatning)

2        Møllen krøjes op i vinden (for at få vinden til at blæse direkte på møllevingerne)

3        Møllen svikkes: klapper indstilles og indreguleres

4        Hejseværk hejser sække op på kornloftet

5        Kværn tilsluttes og indkøres

6        Sold til rensning og sortering af korn og sigte til mel indkøres og arbejder

7        Så arbejder hele møllen for fulde omdrejninger

8        Der løbes med sække med korn og mel

9        Kværnen maler og snurrer lystigt (ture i hurretrin)

 

Stor og mindre stor kvadrilledans

Denne klapmølle kvadrilledans er stor: til en stor alsidig klapsejler vindmølle.

Den samme kvadrilledans er givet i reduceret udgave til den mindre stokmølle.

(En stor kvadrille-dans? Men øvede dansere kender figurerne. Det er en udvidelse af Stokmølledansen til at inkludere hejseværk og sold og sigte.

Jeg håber at man i dansen kan se billedet på møllearbejdets forløb.)

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling i kvadrille = 4 par: P2 ansigt mod front, P1 overfor P2, P3 sidepar til hø for P1.

 

Oversigt:

 

Indledning (intro): grotte-kværnen, og afslutning: vi pæser, specielle dele dans og musik:

Melodien består i den egentlige dans af 9 dele i polka tempo i dur. Men til indledning kan der spilles den langsommere ældre melodi i mol fra densen Grote-kværnen. Hertil gås der rundt i en indledende kvadrille-kreds + runddansning med totrin, for at symbolisere den gamle træde rundt gangmølle når kværnstenen skulle drejes rundt (som jættekvinderne Fenja og Menjas skubbe- dreje-kværn, Grotte), den trælse tid før Øster Jølby smeden skabte blæst om sin vindmotor (tryk på tor), en nem klapsejler hvor alt bare klappede. Denne intro-melodi spilles bare denne ene gang. Den kan udelades og måske erstattes med at spille 1’ af de 9 dele en ekstra gang for starte dansen med en sædvanlig indledende kreds eller spille turdelen (sidste del). Ligeledes spilles der til afslutning en coda-melodi til en gang-kreds for at symbolisere nedbremsningen af møllen (med persen).

 

Bortset fra indledningen og afslutningen består kvadrilledansen af 9 dele:

 

1        P1+P2 ud og hjem med flyverfatning, hæl og tå, tramp; så P3+P4

2        Der krøjemølles, alle har parvis hurretrin med fremmed, så egen, så næste, så egen igen

3a      Alle: klap tramp chasse rundt med og mod sol i armkrog med egen

3b      Alle: klap tramp chassekæde med egen, så næste, så til modstående på pladsen ¼ kreds fremme

4        Hejseværk, alle: ”spille guldæbler” med ny egen, så med ny fremmed

5        Alle parvis polka (med ny egen = opr. modstå) hjem til H plads

6        Sold, H1+H2 -par mod midt og ryste og tilbage, så H3+H4 -par; gentages som sigte-rysten

7        H venstrehånds mølle egen D med fra modstå plads, chasse, 2 omgange

8        Kæde gang

9        Ture i hurretrin

 

Dansen ligner ”kontra med mølle” fra Vejle i de to dele: H-venstrehånds-møllen og i kæden, dvs. man har travlt her med at nå hjem på plads.

 

 

Ture i hurretrin: en- og to-håndsmølle D, så H, alle i kreds med livfatning, parvis egen, dvs.:

1        enhåndsmølle damer

2        enhåndsmølle herrer

3        tohåndsmølle damer

4        tohåndsmølle herrer

5        alle livfatning

6        parvis hurresving

For de mølleinteresserede evt. suppleret med flere møller: af P1+P2, P3+P4, osv

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-2           P1+P2 har tohånds flyverfatning og 4 sideløbstrin over på modstå plads H ryg mod ryg.

3-4           Med foden mod midten har man hæl-tå + 3 tramp.

5-8           P1+P2 sideløbstrin tilbage D ryg mod ryg, hæl-tå + 3 tramp med foden mod midten.

1-10         P3+P4 har det tilsvarende.

11-14       Alle vender mod fremmed og har parvis hurretrin.

11-16       Så parvis hurretrin med egen.

11-14       Så parvis hurretrin med næste: H med D ¼ kreds fremme.

11-18       Så parvis hurretrin med egen igen.

19-20       Alle mod egen: klap klap i egne hænder, så 3 tramp (hvh måske bedst).

21-22       Hø armkrog rundt med egen 2 chasse.

19-23       Tilsvarende v armkrog.

24-25       Alle mod egen: klap klap i hinandens højre hånd (i hovedhøjde), så 3 tramp (hvh).

26-27       Hø hå chasse-kæde forbi egen til næste.

24-28       Mod denne næste: v hå klap klap 3 tramp, v hå kæde frem til næste = modstående, nu på pladsen ¼ kreds hjemmefra.

29             Hejseværk: giv egen hø hå og hæv denne og slip foroven.

30-31       så v hå hæv og slip, og så hø hå igen.

32             3 tramp, arme ned (løftet kiksede).

29-31       hø, v, hø hå løft igen.

33             klap i hinandens v hå (hovedhøjde, løftet lykkedes).

34-38       Tilsvarende hejseværk med fremmed.

39-44       Parvis polka i kvadrillen med denne opr. modstående, ¾ kreds hjem til H plads, evt. for øvede med klap (i 39) + 3 polkatrin 4 gange (3 tramp i 44 for ekstra øvede).

45             Sold: H1 og H2 to-hå med D: sideskridt mod midt.

46-47       2x3 vandrette ryst, start H v arm tilb og hø arm frem.

48             H1 og H2 par: sideskridt ud på plads.

45-49       H3 og H4 par tilsv ryste sold frem og tilbage.

50-53       H1 og H2 par tilsv ind og 2x3 ryste sigte op og ned, start H v hå op hø hå ned.

50-54       H3 og H4 par tilsv ryste sigte op og ned.

55-56       Alle H to skridt mod midt, klar til v hå mølle.

57-62       H v hå mølle, 2 chassetrin til modstående plads for at hente egen D med i møllen, med livfatning; derefter mølletur rundt endnu 1½ omgang til egen plads.

63-70       Kæde med gangtrin, en omgang rundt.

71-75       Turdel i hurretrin (turforslag: se ovenfor).

 

Afslutning (til coda-musikstykke) med gang-kreds medsols og møllesving med arme

77-84       H v hå op og frem i 77 og H hø hå op og frem i 78, - aft. tempo til slut

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet af møllens rytme og arbejdsgang.

Spilles som polka: 2 grundslag (på 1 og 2) + 2 lette efterslag (på 1½ og 2½) pr takt; (udelad gerne 1½ og 2½ slagene på fx klap takterne, og i hejseværket (29-38), i del af sold og sigte, osv., i efterspil (77-84); dvs. ved mange af kvartnoderne, begyndende med takt 3).

Dansefølge musik:

Vindmølledansen her kan evt. indledes med dansen Grotte-kværnen. Denne indledning med et gangmølle-stykke i mol spilles kun en gang (i gånglåt-tempo). Derefter skiftes til vindmølle-stykket i dur (parallel-dominant), der spilles det antal gange (måske 6 gange) som dansen bestemmer. Taktfast skift fra gangmølle-stykket til det hurtigere vindmølle-stykke bestemmes af forspilleren, fx således at den lille optakt trækkes over i sluttakten i gangmølle-stykket på slaget 2½ og på næste 1-slag er vindmøllen brat i gang i dets hurtigere tempo, (og ligeså dansen med P1 og P2 der flyver ud).

Efter at have spillet klapmølle-musikdelen måske 6 gange (bestemt af danseleder), så:

efter sidste tur (nok parvis sving egen), efter takt 75 skal møllen bremses ned med persen ved at alle 8 i kvadrillen går i kreds. Denne efterspils-nodelinie (77-84) spilles kun denne ene gang.

 

 

Historie

Klapsejler vindmøller blev en markant del af landskabsbilledet. (Klik)