Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Stikke neg op

Trin: hopsa

Pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

11

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Stikke neg op

Med fjælvogn og jantyv kører vi ud i marken for at hente korn-neg hjem. Her læsses vognen i en rask vending til en hopsa-melodi i den egentlige dans.

1        Vi stikker sammen et neg op i vognen i midten.

1b      Så kaster vi hver for sig et neg op til enderne.

1c      Vi danser videre til den næste hob af neg.

2a      Vi stikker (kaster) vi sammen neg op i forenden og i bagenden af vognen.

2b      Vi danser videre til den næste hob af neg.

 

 

Dansebeskrivelse

Denne dans her kan danses alene, som pardans eller som skiftedans.

Eller den kan indgå i en dansefølge af op til 5 danse: med udtursdansen før (trippevals) og hjemtursdansene bagefter (sønderhonings-danse).

 

 

Opstilling parvis.

 

Oversigt:

 

Dans i 2 dele:

1        parvis neg-kast og + enkeltvis neg-kast under drejning,

          gentages med parvis neg-kast men nu med + parvis hopsa frem til nye hobe med neg

2        parvis løb skråt til v og til hø med neg-kast, + parvis hopsa frem til nye hobe af neg,

          gentages

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1               To-håndsfatning, hoptrin på forreste fod, løft forreste hænder (stikke neg op).

2               Hoptrin på bagerste fod, sænk forreste hænder.

3-4           Gentag 1-2.

5-8           Drej hver for sig rundt med hoptrin (H modsols D medsols) til start med et neg-kast op på vognen skråt til siden.

1-4           Gentag 1-4.

5-10         Parvis hopsa rundt (frem til næste hob med neg).

11             Alm. fatning (H hø arm om D liv), løb frem lidt skråt til venstre, 1, 2, og 3 i næste takt, (H: v h v fod).

12             (D har hø hå i H v hånd) kast med (disse) fælles hænder.

13-14       Tilsvarende parvis løb frem lidt skråt til højre og kast (H: h v h fod).

15-18       Parvis hopsa rundt.

11-18       Gentag 11-18.

 

Dansen begynder forfra til der er fuld læs.

 

 

Stikke neg op som skiftedans:

 

Dansen danses som ovenfor med følgende lille ændring når der drejes hver for sig i 5- 8:

H drejer rundt og D løber frem til næste H, så parvis stikke neg op med ny egen.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet (med fx kast med neg).

Spilles som hopsa: grundslag på 1 og 2 og lette slag på 1½ og 2½

 

 

Historie

Høsten er en pragtfuld tid i landbruget. (Klik)