Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Læsø stubmølle

Trin: gangtrin

Kvadrille, 4 par

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

2

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

En simpel mølle-kvadrilledans med gangtrin, så den kan danses på græs (fx ved stubmøllen).

Vi vil her med en kvadrilledans i sædvanlig traditionel folkedansestil gengive et billede af arbejdet i stubmøllen:

Indl.          møllevingerne gøres klar (svikke)

1.              hele stubmøllen drejes på plads (krøje)

2.              korn bringes til kværnen

3.              kværnen maler korn til mel

Afslutn.     møllen afsvikkes

At svikke møllen vil sige at møllens vinger beklædes med enten stof (segl) over tremmeværket, eller der opsættes træplader som på den lille Læsø stubmølle vist på fotografierne her. Ved storm skal vinden kunne blæse gennem vingerne, ellers vælter møllen.

Møllen skal drejes (= krøjes) op mod vinden, og ændrer vindretningen sig skal der krøjes igen, og her er det altså hele møllehuset der drejes på dets stub.

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 4 par i kvadrille.

 

Oversigt:

 

Dansen består, efter en intro-kreds, af 3 dele: opføring, kæde og turdel:

 

Indledning, svikke:                kreds i gang, sidegang og svikke arme op og ned, med og mod sol

1.  krøje:                              opføring: P1+P2 krøje-mølle, så P3+P4 

2.  bringe kornsække:           kæde

3.  møllen maler:                   turdel,

Så gentag fra 1. krøje

Evt afslutn: afsvikke              indledn (takt 1-8) spilles og danses igen

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr       Indledning, takt 1-8 danses kun første gang. Derefter gentages fra takt 9: krøje

1-2           Gang-kreds med solen (2 gangtrin pr takt, v h).

3-4           Sidegangtrin og svikke møllevinge: arme op og ned.

1-6           Gentag 1-4 for at svikke næste møllevinge.

1-8           Gentag nu mod solen og svik de sidste 2 møllevinger.

 

9-12         P1+P2 krøjemølle: H1+H2 tager hinanden i v hå og rækker hø arm ud (som en svans)

                 D1 og D2 vender omkring og skubber så på H arm rundt så mølle drejer med sol

9-13         P3+P4 det samme: H drejer baglæns og D forlæns 1 omgang for at krøje op i vinden

14-21       Alm. kæde, hø hå til egen… (for at bringe korn op i møllen til kværnen)

22-27       Turdel: enten de sædvanlige ture, eller de 5 stubmølle-ture.

                 Efter turdel gentages fra takt 9: vinden har ændret sig så møllen skal krøjes igen, osv.

 

Mølleture     Alle i en 4 pars mølle, H arm om livet på D, gangtrin:

 

Tur 1        H v hå mølle og D med yderst (H hø arm om livet på D)

Tur 2        D hø hå mølle og H med yderst (H hø arm om livet på D)

Tur 3        D v hå mølle og H med yderst (H v arm om livet på D)

Tur 4        H hø hå mølle og D med yderst (H v arm om livet på D)

 

Tur 5        Sving egen; hvis der er plads så evt. møllesving som i barndommen:

H vendt mod D, krydshåndsfatn med strakte arme, hø fod mod hø fod, sving rundt.

                 Dansen er med gangtrin så den kan danses af alle i græs ved stubmøllen.

                 Men hvis forhold tillader det kan man efter ønske svinge med fx hurretrin.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi.

Spilles til gangtrin, (2 pr takt): 2 grundslag (på 1 og 2) + 2 lette efterslag (på 1½ og 2½) pr takt.

 

 

Historie

100 Læsø stubmøller som gårdmøller allerede før år 1800 - et bondeoprør ved trodsige sømænds-bønder?

Læsø var en søfarts-ø. Kun gamle bønder gik hjemme ved landbruget. Som ung bonde var man ude og sejle på langfart det meste af tiden, mens bondegården der hjemme blev passet af konen og børnene. Det gav bonden på den fjerne ø en friere holdning til de danske autoriteter: fik han problemer på land stak han bare til søs.

Læs mere her: Læsø stubmølle på Læsø og i København.

Dansen her er for mig overgangen fra de allegoriske (billedlige) nordjyske bondedanse til fremmed inspireret sømandsdanse med fx cha-cha-cha i kvadrille.