Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Hjemtur: høstvogn på gårdspladsen

Trin: rask sønderhoning

Pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

14

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Hjemturen med fjælvogn: rask sønderhoning

Når der er læs i kører vi det hjem i laden, og vi er nu nået til gårdspladsen - med en rask sønderhoning - med knirkende vogn.

 

Parvis gang eller sønderhoningsdanse:

1        sønderhoning              på stubmarken

2        fannik                         på markvejen

3        rask sønderhoning       på gårdspladsen; vognen køres på plads i laden eller ved laden.

Se denne og de to forrige danse.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis.

Man danser sønderhoning, nu blot hurtigere end i sædvanlig sønderhoning, og her er det 3/4 dans til en 3/4 melodi.

 

 

Musik

Der er her søgt komponeret en rask melodi med vognhjuls-knirk

Spilles som rask sønderhoning: grundslag på 1 og omtrent ligebyrdige efterslag på 2 og 3.

Rask spilles kun det antal gange som noderne viser (ikke for hurtigt, det er ikke en valse-melodi).

 

Historie

Fjælvognen knirker og fortæller sin egen historie. (Klik)