Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Hjemtur: høstvogn på markvejen

Trin: fannik

Pardans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

13

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

Hjemturen med knirkende fjælvogn: fannik

Når der er læs i kører vi det hjem i laden (og så vil alle vi børn gerne med op på læsset), og vi er nu nået fra stubmarken og ud på markvejen - med en fannik - med knirkende vogn. Hestene skal styres påpasseligt udenom ujævnheder så læsset ikke vælter. Vejen hjem går måske også lidt op af bakke og lidt ned af bakke. Vognen snakker. Det knirker ind imellem og vognhjulene piber og kalder på smørelse af akslerne.

Den første hjemturs-melodi spilles som sønderhoning, hvor det går forsigtigt ligeud og lidt op af bakke. Den næste hjemturs-melodi spilles som den lidt hurtigere fannik, på bedre vej og lidt ned af bakke. Til sidst skal vognen manøvreres på plads ved gården med en rask sønderhoning.

Til både sønderhoning og fannik og rask behøver man kun at gå parvis hjem med læsset, hvis man ikke har fået tjæret fodtøjet nok til at dreje omkring på stubmarken i de specielle (skønne) sønderhoningstrin.

 

Parvis gang eller sønderhoningsdanse:

1        sønderhoning              på stubmarken

2        fannik                         på markvejen

3        rask sønderhoning       på gårdspladsen

Se denne og den forrige og den næste dans.

 

Der kan således spilles og danses 0 eller 1-3 af disse danse som falder i smag:

1        sønderhoning spilles og danses det antal gange som danselederen synes. Vognen kører vandret og lidt op af bakke.

2        fannik spilles noget hurtigere, for nu går det også lidt ned af bakke

3        rask spilles det antal gange som noderne viser (ikke for hurtigt, det er ikke en valse-melodi); vognen køres på plads i laden eller ved laden.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele:

1        parvis halv-åben fatning: H hø arm om D liv, D hø hå i H v hå med arme i bue: parvis omdrejn modsols: H går baglæns og D går forlæns

2        parvis sønderhoning ret om (medsols)

Man benytter det antal takter til hver del som man (herren?) tolker musikken. Dvs. 8 takter i første nodelinie, og evt. kun 4 takter i 2 nodelinie.

 

 

Musik

Der er her søgt komponeret en fannik melodi med vognhjuls-knirk.

Spilles som fannik: grundslag på 1 og 3 og omtrent ligebyrdige efterslag på 2 og 4.

(Sønderhoning) og fannik har et par indledende takter uden de høje toner (= knirkelyde) for at ”løbe melodien i gang” i den rigtige form.

 

 

Historie

Fjælvognen knirker og fortæller sin egen historie. (Klik)