Bonde-danse til det gamle landbrug

Bonde-folkedanse

Indledning, forord, resume

gangtrin, polka, vals, hopsa, hurretrin, skottis, mazurka, hambo, sønderhoning

Oversigt over danse, indholdsfortegnelse

i1

Click for English

 

Et danse-billede på det gamle landbrug i traditionel dansk folkedans struktur

Ved at være med i disse danse her får man på en fornøjelig måde et billede af livet i dansk landbrug for 100 år siden med bl.a. den store udvikling i brugen af gård-vindmøller.

Bondegård med klapsejler vindmølle

Bondegårdens vartegn: en vindmølle på taget.
En typisk bondegård i første halvdel af 1900 tallet har en vindmølle på taget, det karakteristiske landskabsbillede især i det forblæste Vest- og Nord-jylland.
En vindmølle var et stort teknisk fremskridt i mekaniseringen af landbruget og i den samfundsmæssige frigørelse af landbrugsgårdene fra en antikveret hæmmende social struktur.
Dette er min mors fødegård fra 1920 i Skallerup på Nord-mors.


Hvorfor disse nye folkedanse?

I 1999 skrev jeg en stor website (på engelsk) om 20 danske folkedanse. (Den blev skrevet på www.folkdance.suite.dk oprettet af lægeforeningen DADL hos UNI2, men den blev pludseligt nedlagt i jan 2009. Så nu er den placeret på: http://lavigne.dk/oldfolkdance/ ). Den gav straks anledning til mange kommentarer fra hele verden, som fx hvad er billedet i dansen "trommelvalsen"? Er tromlen en mark-trommel til agerbruget eller er det snarere en slags industri-trommel? Der må vi vel sige at billedet er i de fleste tilfælde gået tabt.
Jeg har som spille- og danse-leder under opbygningen af Spillemandsdansen i Lyngby (der dansede hver tirsdag på DTU i godt 25 år) syntes at vi havde melodier og danse nok i de allerede kendte, og fandt det unødvendigt med de mange amatør-bidrag af nye melodier og undertiden også danse som lignede det kendte - uden at give et nyt budskab. Da jeg så i Hjørring med ellers kun 15 danseaftener om året oplevede at være med til at danse de nye Ragna Tang danse fordi man havde ønske om fornyelse i et 30 årrigt dansevirke, tog jeg i 2007 disse mine danse op med hæftet "Ølle bal-jawtner nør te æ fjord" (11 Nordenfjords bal-aftener), hvor hver dans giver et billede af en situation i det gamle landbrug. Og derefter fortsatte jeg med hæftet med mine 26 sømandsdanse, der benytter cha-cha-cha og latin danse og standard danse grundtrin (Se: http://lavigne.dk/modernfolkdance/ eller se: www.mejlhede.dk).


Dansk folkedans:

Struktureret: i nøje sammenhæng med musikken følger dansen et bestemt forløb som er ens for alle i salen, med kreds, kæde og parvis dans.

Forudsigelig: begge ved hvad der kommer næst, herren skal ikke bekymre sig om at planlægge danseforløbet og damen skal ikke blot følge herren men er ligestillet med ham og kan hjælpe med i en fælles danseopgave.

Social: danseforløbet fører danseparret rundt i salen til andre par og giver lejlighed til at danse med tilfældige andre partnere.

I dansk folkedans indgår grundtrin som polka, vals, hurretrin, hopsa, osv.

Musikken til dansene her er søgt opbygget pædagogisk dansevenligt så melodien hjælper med at angive den overordnede dansestruktur (med fx skift fra kæde til pardans) og også i mange tilfælde i detaljer at angive de enkelte dansetrin. Altså: nye danske danse til ny dansk musik.

 

11 bal-aftener (= ølle bal-jawtner på vendelbomål):
Vi har her nogle danse som kunne passe til 11 bal-aftener og give nogle historiske billeder fra landbruget for 100 år siden. I kaffepausen kan man lade de gamle landbrugs-kyndige berette deres viden. Og i Vendsyssel kan man måske yderligere krydre kaffepausen med et landbrugsdigt af min farbror Johannes Hadding, som jeg med held har gjort det både i Vendsyssel og i København (se: http://lavigne.dk/oldfolkdance/accessor/wendelbo.htm eller se: www.mejlhede.dk). Jeg foreslår at man kan sætte nogle af dansene sammen til dansefølger (hvor en dans naturligt går over i den næste uden afbrydelse, fx de 5 danse for at køre kornneg hjem). Dermed er der ca 11 danse / dansefølger i alt. Disse 11 danse dækker alle almindelige typer af grundtrin danset i gammeldanse kredse og alle almindelige dansefigurer (kvadriller osv). Med disse allegoriske danse-billeder har vi beset lidt af landbruget.