Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

Tøndetærsker

Trin: vals, løbetrin

3 pars række-dans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

7

Noder i pdf-format: Tønde-tærskn

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Halm-trædning

Musik

Historie

Noder i pdf-format: Halm-træden

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

 

Danse-billede

Tøndetærsker

Bondemanden + bondekonen (forreste par) + 2 karle + 2 piger skal tærske korn ved at benytte en moderne maskine der nu er kommet frem. I dansen får alle lov til at tærske, den ene og anden vej rundt, der skal hentes og bringes kornneg frem, halmen skal rystes og krattes (rives) til side, avner (= kornskæl) skal sorteres fra ved at kaste kornet (så de tunge korn falder langt fra de lette avner og emter (= tomme aks og halmstumper)).

 

Arbejdsgang:

Melodien består af 2 x 3 dele og spilles 3 gange til en gennemdansning for alle (den ene afdeling er karleløb den anden afdeling pigeløb).

Alle 3 dele er i valsetakt, men forskellige:

1        Tønden snurrer

2        Der løbes med neg

3        Der kastes med korn og så valses rundt

 

Plejltærsker, intro-musik,

Før selve den livlige tøndetærskerdans kan man indlede med den mere rolige plejltærskerdans, og dermed danne en dansefølge.

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 3 par på række: herrer i den ene side damer i den anden (eller karle og piger).

Man kan stille op (som sædvanligt) parvis efter hinanden i stor kreds i balsalen og derefter inddele i grupper på 3 par salen rundt. Forreste par er bondemand og kone og de næste to par er karle og piger (hvilket er ligegyldigt men man vil evt. opdage at mand og kone tærsker sammen, mens karle og piger blandes). Parrene kan fra start gives numre men det er lidt for indviklet at hitte rede i fx hvor D2 er hvornår. Går dansen efter opskriften så vil alle efter at have udført samme mængde tærskearbejde med lidt held til slut stå i rækken netop hvor man startede. (Står man i en anden tilfældig blanding, så har man sikkert haft det vældigt sjovt under dansen, og det er jo fornøjelsen det her kommer an på).

 

Oversigt:

 

Tøndetærsker-dansen består af 3 dele:

 

1        tøndetærskning ved forreste par: løber højre armkrog omkring

2        bagerste H løber frem med neg gennem D rækken: start højre arm; 2 sluttakter: D kratter halm

3        alle 3 par kaster korn fra avner: armsving, D drejer, parvis vals

 

De næste 3 dele er tilsvarende, blot med spejling:

1        tøndetærskning ved bagerste par: løber venstre armkrog omkring

2        forreste D løber frem med neg gennem H rækken: start højre arm; 2 sluttakter: H kratter halm

3        alle 3 par kaster korn fra avner: armsving, D drejer, parvis vals

 

Dette gentages til i alt 3 gennemdansninger og så skulle alle gerne have tærsket både forlæns og baglæns og været ude at løbe med neg.

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8           Forreste par løber rundt med højere armkrog

 

9-10         Bagerste H bringer neg: ved at løbe rundt med højre armkrog med modstående D

11-12       og videre rundt med v armkrog med næste D

13-14       og videre rundt med hø armkrog med næste D

15-16       og videre over og drej ind på forreste plads i H række idet v hånd gives til H der; imens (nu H kom ud af vejen) tager de 3 D to sideskridt til højre samtidigt med at de svinger begge hænder frem og tilbage til venstre for at (ryste og) rive (kratte) lidt halm mod sig (så rækkerne kommer til at stå overfor hinanden, nu i ændret rækkefølge)

 

17-19       Alle kaster korn: to-hånds fatning med modstående: sideskridt frem (H til v, D til hø) med sving frem med begge arme, så sideskridt med armsving ned tilbage på plads

20-21       Der valses lidt frem mens D drejer medsols under H hø arm

22-25       Parvis vals frem i danseretningen

 

Nu gentages musikken (måske) i en lidt varieret form.

 

26-34       I den ændrede opstilling er det nu bagerste par der tøndetærsker med venstre armkrog

35-39       Nu er det forreste D der bringer neg gennem H række og kommer ned og stå bagerst

40-48       Alle kaster korn: armsving, D drejer, parvis vals

 

Herefter begynder dansen forfra med den ny opstilling hvor det ny første par starter med tøndetærskning, osv.

 

Tøndetæsker tilføjelse:

Hvis ikke du klarede at løbe med et neg under hver arm, så skift til denne mere rolige udgave:

9-16 ændret   denne løben med neg i de mange hurtige armkrogsdrejninger kan virke voldsom på mere adstadige landbrugsmedhjælpere; så i stedet kan H blot nøjes med at give hø og v hånd og gå forbi D, hvor D så blot tager sideskridt på stedet til hver side

 

 

Halmtræden:

Efter tærskning skal løs halm pakkes og trykkes ned, som afslutning på tøndetærsker dans:

Med hinanden i hånden i rækker:

4 takter: rækker går mod hinanden (H og D) v fod, sving hæ frem, tilb hø fod, sving hæ ned, gentag.

4 takter: træd v fod til v, så hø fod til hø, gentag.

 

 

Lyst til gentagelse:

Hvis man ikke er blevet færdig med at tærske (har fået optærsket, optusken) kan forreste par (bondemand og kone) gå frem til næste gruppe og der hægte sig på som aftægtsfolk, og lade dansen begynde forfra igen i de nye 3 pars grupper.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet.

Spilles som vals og valse-løbetrin: grundslag på 1 og lette slag på 2 og 3.

Halmtræden har sin egen særskilte nodelinie der hentes ind her øverst på siden, og den spilles kun en gang: som afslutning (coda).

 

 

Historie

Tøndetærskning: en lille tønde fyldt med bøjede søm eller kroge drejes rundt mens min videbegærlige tipoldefar førte korntoppe ind mod den for at tærske kornet af, ja det blev starten på en teknisk udvikling der skridtvis endte i en af de mest imponerende landbrugsmaskiner hjemme i laden fra min barndom: tærskeværket. (Klik)