Bonde-danse til det gamle landbrug / Folk dance related to historic farm life

i æ katøffelrækker (kartoffelrækker)

Trin: gangtrin

Rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

 

4

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme-b

Klarinet A

Klarinet B

Mel + 2 stemme-a

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

 

Musik

Historie

 

Danse-billede

I æ katøffelrækker

(I kartoffelrækkerne); (i udtales ik mod vest i Han Herred). Vi danser ud i kartoffelrækkerne i kartoffelferien (= efterårsferien) for at tage kartofler op:

1        vi graver og hiver i kartoffeltoppene fra begge sider

2        vi går med de indsankede kartofler

3        vi danser omkring for at hive de sidste kartofler op

     vi jævner måske lidt med foden i jorden og gør os klar til nye kartoffelrækker

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling i to rækker. Fx herrer i den ene side og damer i den anden side med 1' par i venstre ende set fra herrens side. Ca. 5 - 10 par. (Men opstilling er ikke alt afgørende (i denne første tur): kom bare ind i tilfældig blanding med gamle og børn, bare man har det fornøjeligt).

 

Oversigt:

 

Dansen består af 3½ dele:

1        rækker mod og fra hinanden fra begge sider

2        rækker går omkring og gennem port

3        turdel (armkrog med egen begge veje rundt)

     hilse

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-2           Rækker går mod hinanden, med klap i modståendes højre hånd på markering i takt 2.

3-4           Rækker går baglæns tilbage igen, med klap i egne hænder på markering (i takt 4).

5-8           Rækker går gennem hinanden, højre skulder mod højre skulder, og vender højre om (med solen) på modstående plads. (Dvs. rækker har byttet plads).

1-9           Rækker går mod hinanden fra modsat side med klap i venstre hånd og gennem hinanden med venstre skulder mod venstre skulder og drejer på plads venstre om.

10 -17      Rækker går omkring og ned til den anden ende: 1' herre går til venstre og ned langs med rækken og alle herrer følger efter ham, og tilsvarende går 1' dame til højre og ned med sin række (som i dansen Fætter Mikkel).

10-19       Forneden danner 1' par port og alle efterfølgende går gennem porten og op på deres plads. 1' par er nu bagerst.

20-27       Alle danser rundt med modstående (parvis eller i små "familiegrupper" med de mindre børn), parvis højre armkrog.

20-29       Det samme den modsatte vej.

30-33       Alle finder tilbage til rækkerne og hilser på egen, med 3 tramp i sidste takt.

Dansen begynder forfra med at rækker går mod hinanden.

 

 

Variationer:


Kartoffelrækker med mølle

 

To forreste par enhåndsmølle med hurretrin

 

I 3’ del af dansen, turdelen 20-29 har de to forreste par enhånds mølle med hurretrin med solen. Man går ind i møllen som man står dvs. HHDD.

De øvrige par har parvis armkrog.

I stedet for enhånds mølle kan man vælge fx en simpel kreds (især hvis nogle dansere består af en voksen + et lille glad barn i hånden).

 

 

Kartoffelrækker i ture

 

Alle er med i forskellige ture:

I 3’ del af dansen, tur-delen vælges ture med 2 og 2 par, P1 + P2:

 

I starten af dansen inddeles ned gennem rækkerne P1, P2, P1, P2, …

Første par og front vælges til venstre set fra herrens side, og her starter P1 - P2 inddeling.

Med tur-rækkefølgen beskrevet her har P1 kreds med P2 (= 2’ tur).

Næste gang med enhånds mølle tur (= 3’ tur) har man tur med dem der står til den anden side, osv.

Dvs. hver anden gang har den ene halvdel af par tur med dem til venstre og hver anden gang til højre, og omvendt for den anden halvdel af par.

Hvis sidste par, dem med port, ikke får et makkerpar, vælger de at danse med parvis armkrog.

 

Turene dannes af P1 + P2 som man står (dvs. i fx kreds holder herrerne hinanden i hånden og damerne ligeså), tur 1 – 4 er gang med og mod solen:

 

1.       parvis armkrog gang med og mod solen

2.       kreds af P1 + P2

3.       enhånds mølle

4.       tohånds mølle

5.       livfatning med hurretrin med solen

6.       parvis hurretrin med fremmed (D2 krydser over til H1, derefter krydser H2 over til D1 (altså damerne først)).

 

Hvis danselederen skønner at de dansende kan overskue det kan tur 2 - 4 også vælges med hurretrin (med solen).

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi der viser dansebilledet.

Den øverste nodelinie 1-33 spilles til en gennemdansning. Den gentages efter behov. For at vise varieret kartoffelavl kan mere øvede spillefolk inkludere den nederste nodelinie, med de mange små kartofler der falder ned i vognbunden når de hældes fra sankekurven (1/16 noder).

Spilles som gangtrin: 2 grundslag + 2 lette slag pr takt. I takt 2 og 4 kun 2 slag.

Sluttakt 33: fermat fordobler nodeværdi så takt = ¾.

 

 

Historie

På en middelmådig hede i Han Herred:

Lidt hedejord blev opdyrket til kartoffelavl. Kartofler der skal sættes, renses, hyppes og tages op. Musikken veksler måske lidt fra gennemspilning til gennemspilning, for avlen er noget forskellig fra række til række. Man håber at kunne høre dejligt mange kartofler trille.

 

Dansen kan lige så vel være et billede på at man sætter læggekartofler (planter kartofler):

1. renden graves, 2. man går og smider kartofler i renden, 3. jorden jævnes over renden, 3½ klar til ny række.

 

Eller kartofler hyppes og renses for ukrudt.

Der er lavet en række variationsmelodier til disse situationer som vist i mit hæfte si 46 i ”Ølle bal-jawtner nør te æ fjord” (= 11 nordenfjords bal-aftener; Hjørring Bibliotek).