Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Tangoens vendekreds

Trin: spansk tango (europæisk tango)

Kredsdans, skiftedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

11

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Mel+a-stemme

Melodi linie

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 

 


Vores sømand har været ude og vende i en tango syd for stenbukkens vendekreds og er blevet inspireret til at forsøge med tangoens trin i en traditionel folkedanse-struktur.

Vi danser her europæisk (spansk) tango, (med grundtrin: slow slow quick quick over 1½ takt).

(Europæisk tango siges at have visse rødder tilbage til oprindeligt England, derfra via Spanien, Cuba, Argentina og så tilbage til Europa og England hver gang med visse ændringer).

Vi danser for fornøjelsens skyld, med fatning, holdning og ansigtsudtryk som er behageligt.

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: parvis i stor kreds.

 

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele, efter en intro-kreds:

 

Intro  kreds medsols, gangtrin

1a      kæde med 2 tangotrin, forbi egen og næste

1b      parvis 2 tango grundtrin i danseretningen

1a+1b gentages

2        parvis tango: 3 figurer: rok-drej, promenade, venstre-drej; (eller evt frit valg)

Evt afslutning med coda (=intro) som promenade + hurtig højredrejning

 

Detaljeret beskrivelse:

takt nr.

1-4                Kreds med alm. håndfatning, gangtrin medsols.

5-7                Kæde forbi egen, forbi næste, til næste igen, 2 tango trin.

8-10              Parvis 2 tango grundtrin i danseretningen, alm. fatn. (gå gå kvik kvik).

11-16            Gentag 5-10. Med sidste ny egen fortsættes med parvis tango:

17-19            ¼ - ½ højre drejn. med rok (3 rok), afslut med ¼ (baglæns) venstre drejn.

20-22            Promenade (bl.a: H+D går 2 skridt i danseretn ved siden af hinanden),

23-24½         afslut med ¼ (baglæns) venstre drejn. (1½ takt)

24½-27½      Venstre drejn (fremad), (2 chasse-trin),

27½-28         afslut med ¼ (baglæns) venstre drejn

Dansen begynder igen med kæde, i takt 5.

 

1-4                Evt coda-afslutning: promenade som 20-22 med (hurtig) højredrejning + gå stå

 

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Grundtrin: alm. parvis fatn. går i danseretningen, H forlæns D baglæns.

1 grundtrin: gå gå kvik kvik = 1½ takt. Et kvik varer = ½ (se noder).

Herre: v fod frem, hø fod frem, v fod gå frem kvik, hø fod sættes lidt til hø for v fod kvik.

Dame: følger H spejlvendt, dvs. hø fod tilbage, osv.

I kæde går D frem mod H med start på hø fod.

 

¼ (baglæns) venstre drejn: benyttes som afslutning i de 3 følgende figurer, alm. fatning.

gå kvik kvik gå(-samle) = 1½ takt

Herre: v fod tilbage , hø fod tilb. et stykke ved siden af med lidt drej kvik, v fod lidt tilb. med lidt drej kvik, hø fod samles til .

Dame: følger H spejlvendt.

 

Rok-drejn (rock turn): (efterfølges af ¼ venstre drejn), så i alt = 3 takter. Alm fatning.

gå gå kvik kvik = 1½ takt

Herre: v fod frem, hø fod frem m drejn og hø fod bliver der godt fremme under D, tilb på v fod kvik flyttet lidt til siden drej, vægt frem igen på hø fod kvik, så vægt tilb igen på v fod i ¼ venstre drejn, (så kvik kvik samle). De 3 trin m hø fod fremme under D: kvik kvik gå = 3 rok-trin.

Dame: følger H spejlvendt.

 

Promenade (+link): (efterfølges af ¼ venstre drejn), så i alt = 4½ takter. Alm fatning, der åbner lidt.

gå gå kvik kvik (-samle) gå kvik kvik gå (-samle) = 3 takter.

Herre: retning skråt mod ydervæg alm fatn: v fod frem, hø fod frem, D følger H. v fod skråt til siden kvik, hø fod samles til kvik, D tilsv idet D drejer så H+D begge ser og vender frem i danseretn (stadig alm fatn). Begge frem på udv fod (H v fod D hø fod), frem på indv fod kvik H+D drejer front mod hinanden, udv fod til siden kvik (i danseretn), anden fod (H hø fod D v fod) samles til . Dette efterfølges af ¼ (baglæns) venstre drejn.

(Promenade kan følges af (inkludere) en hurtig højre-drejning på de sidste 3 trin: kvik kvik gå).

 

Venstre drejn (reverse turn): (efterfølges af ¼ venstre drejn), så i alt = 4½ takter. Alm fatning.

gå gå kvik kvik gå (evt samle) kvik kvik gå (samle) = 3 takter

Herre: v fod frem , hø fod frem , v fod frem m drej kvik, hø fod til siden m drej kvik, v fod samle til hø fod eller bag hø fod. Nu er ryg (næsten) mod danseretning. hø fod tilb kvik, v fod til siden (= frem i salens danseretn) kvik, hø fod samle til venstre fod . Nu er ryg drejet mod salens midte. Drejn afsluttes med ¼ venstre drejn, dvs v fod tilbage (eller afsluttes med et normalt grundtrin, dvs v fod frem).

Dame: følger H spejlvendt.

 

 

Musik

Melodien i de 4 intro-takter (takt 1-4) angiver den sædvanlige tango rytme.

I hele resten af melodien (takt 5-28) er der overalt præcis en node for hvert trin,

således: gå gå, kvik kvik gå, gå kvik kvik, i takt 5-7 og igen i takt 8-10, 11-13, 14-16,

dvs. 2 tangotrin på 3 takter musik. Europæisk tango danses i 3/4 mønster til 2/4 musik.

Fra takt 17 kommer der lidt forskydninger i dette tællemønster, med de specielle figurer.

(I Danmark danser vi sønderhoning i 3/4 til 2/4 musik).

(Der er ikke denne forskel i Argentinsk tango, se dansen Argentiner-lune eller Argentiner-luft).

Spilles som: spansk tango:

2 grundslag + 2 efterslag pr takt, som vist i intro (takt 1-4).

 

 

Video

Disse tango figurer ses tydeligt og omhyggeligt forklaret (på engelsk) på videoen (fra Lyngby Bibliotek) af: Ian & Ruth Walker, Social Ballroom Dancing Collection, for beginners, The Tango, Instep Videos, 1989. De foreslår og demonstrerer den rækkefølge jeg har angivet i takt 14-28.