Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Argentiner-luft

Trin: argentinsk tango

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

14

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur i Sydamerika og er blevet inspireret til at benytte argentinsk-tango trin i en traditionel folkedanse-rækkedans. (Buenos Aires = god luft).

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt, med damer og herrer i en ligeberettiget forudsigelig social dans.                                                                                                                      

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Danser slutter med at man står overfor det næste modstående par.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, parvis tango med modstå, kæde, parvis tango med egen:

 

1        kreds medsols (evt. tango trin)

2a      parvis promenade tango med modstående kredsen (=firkanten) modsols rundt

2b      parvis tango med modstående medsols til D plads (grundtrin og roktrin (=corté))

3        kort kæde: med modstående og med egen

4        parvis tango med egen: vifte på sideplads, så videre til modstå plads, klar til nyt par

         

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-6                Kreds med alm. håndfatning tango trin medsols, 1 omg for H, lidt mindre for D, idet:

7-8                i sidste tango trin i kredsen drejer H (v om) og med modstå D (alm fatn H ryg mod midt) klar til parvis tango fra H plads og modsols helt rundt i kredsen:

9-14              H1+D2 og H2+D1: parvis promenade tango: langs H side, langs højre side, langs D side.

15-16            Parvis promenade tango langs sidste side inkluderer en 180º højre-vending, klar til:

9-12              1 parvis tango grundtrin medsols i kredsen frem mod D plads, og her roktrin (=corté).

13-18            Kæde med 2 tango trin frem til egen, D små skridt, på plads ved sidehjørne til:

19-20            Parvis tango med egen ud til hø sideline med åben vifte (fan) overfor modstå par.

21-22            Vifte lukkes.

23-26            To grundtrin eller promenade frem til at stå på modsat oprindelig plads, med front mod et nyt par, klar til at gå i kreds med dem.

 

Danse-trin og danse-figurer:

 

Argentinsk tango grundfigur:

Der tælles til 2 i en takt. Og over to takter fås en tango grundfigur:

       1          2          1          &           2

                      kvik     kvik        samle

       slow     slow     quick    quick      slow

H:    v                  v                     v

       frem     frem     frem     side        samle uden at overføre vægt

D følger H, dvs. D går baglæns på hø fod i parvis alm. fatning osv, mens D fx i kreds går fremad sammen med H.

 

Grundtrin i kreds:

I den første del af dansen, i kredsen, går alle rundt med grundtrin som beskrevet for herrer. (Så damer skal som sædvanligt kunne klare både H-trin og D-trin). For nybegyndere i disse tango grundtrin kan man evt. indøve dem i kreds til musikken i takt 9-26 hvor der netop er kun en node for hvert trin.

(Spansk tango, europæisk tango, udelader det vægtløse samletrin på 2, og fylder så kun 1½ takt).

 

Promenade:

Alm fatn: H og D vender begge ansigt fremad ud til siden og går ved siden af hinanden fremad: H v, D hø fod: gå gå. På de næste trin tager H et meget kort v trin for at D kan komme hen foran H og gå baglæns på kvik kvik samle. Vi står nu i denne dans ved et hjørne og går vinkelret ud til siden med gå gå påny. Eller promenaden afsluttes ved at H på kvik kvik samle går ind foran D og dermed har parret vendt 180º.

 

Rok = corté:

Alm fatn. H træder tilbage på v fod og bøjer baglæns ned i v ben gå = rok, træder så frem på hø fod (der er under D) rok, fulgt af kvik kvik samle. Der kan samtidigt drejes 90º hø om (medsols). D følger H. (Afslutningen med kvik kvik samle kaldes på engelsk også for tan-go close).

 

Vifte = åbning = open fan:

H og D kommer i viften her i denne 2-pars tango-dans ud at stå med front mod midt på hø sidelinie lidt fra hinanden med D hø hå i H v hå (med mulighed for at vifte med den anden hånd). Promenade gang (ved siden af hinanden): gå gå. Så tager H et langt skridt med v fod skråt foran D kvik med mere end 180º medsols drej mens D tager et meget lille skridt med hø fod med lidt modsols drej så H og D nu står ved siden af hinanden, (H og D står på sidelinien og ser over på modstå par). H og D tager nu et sideskridt fra hinanden kvik og samler den anden fod til samle. For at lukke viften igen går H og D frem (mod det andet par) på indv fod (H v D hø) og der drejes 180 på denne fod mens den anden svinges hele vejen rundt og frem (nu med ryg til det andet par). H og D står nu som i promenade. Herefter svinger D ind foran H med front mod H som i promenade kvik kvik samle, og der drejes ind i danseretning.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi. I parvis tango er der præcis en node for hvert fodtrin (takt 9-24). Den indledende (simple) kreds (med gang- eller tango trin) har melodi-strofer der ligner kendt klassisk tango.

Argentinsk tango har en anderledes, lidt hårdere staccato rytme end spansk tango (se fx dansene Tangoens vendekreds og Tango-rokken).

Simpel fx: 4 næsten ligeberettigede staccato-agtige slag pr takt (dvs pr 1/8 i denne 4/8 takt), der kan være:

2 grundslag + 2 efterslag (der kan fyldes mere på, men for dansen er det vigtigere med en præcis simpel rytme og præcis melodi).

 

 

Video

Disse tango figurer ses tydeligt forklaret (på engelsk, USA) på DVD (fra Holte Bibliotek): Nancy Hays: Latin dance: salsa, cha cha, rumba, tango, 2001.