Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Argentiner-lune

Trin: argentinsk tango

Kredsdans, skiftedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

13

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Buenos Aires kan foruden god luft også betyde god lune (i flertal), eller fint tempo i musikken.

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: parvis i stor skreds

 

Oversigt:

 

Dansen består af 2 dele efter indl kreds: parvis tango, kæde til ny egen:

 

Indl    kreds medsols (evt. tango trin), (i takt 1-8. Derefter spilles kun takt 9-20:)

1a      4 takter (9-12) grundtrin (= 2 grundtrin)

1b      4 takter (13-16) enten: A, B eller C

2        4 takter (17-20) kæde med tango trin til ny egen

 

A       rok

B       promenade

C       vifte

 

(Eller alene hver figur for sig danses til 9-20).

         

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8                Kreds med alm. håndfatning arg. tango trin medsols.

9-12              Parvis alm. fatn: 2 grundtrin.

13-16            Parvis A (rok), eller B (promenade) eller C (vifte).

17-20            Kæde med tango trin.

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Grundtrin er gå gå kvik kvik samle i to stk 2/4 takt og de næste figurer følger helt denne tælling. Den komponerede melodi takt 9-20 følger denne tælling tone for tone, så disse figurer simpelt kan indøves.

 

Rok (corté)

H: v fod tilbage og bøj ned i v knæ og ryg tilbage mens h fod er mellem D ben, D har tilsv h fod frem rok; vægt føres frem til den anden fod rok, så afsluttes med normal kvik kvik samle (= tan-go close). Der kan drejes lidt medsols (højre om) under rok trin.

 

Promenade

Flere promenadefigurer efter hinanden, hver figur svarer til to 2/4 takter med gå gå kvik kvik samle: dans zig zag frem skråt fra væg og skråt mod væg: promenade-fatn. D går frem ved siden af H skråt fra væg: gå gå, H: vh D: hv; så drej skråt mod væg idet D smutter ind foran H i normal fatn: kvik kvik samle hvor D går baglæns. Så drej vinkelret skråt fra væg, H modsols, D medsols, til promenade fatn med gå gå osv.

 

Vifte (fan)

Åbne vifte: promenade fatn: H slipper D med h arm idet der gås frem på v og drejes 180º mod hinanden på v og h fodballe med vægt til h fod , v sættes til kvik (samle), h føres ud til højre kvik, v samles til (slow) idet D h hånd trækker i H v hå og frie hænder vifter. D følger H spejlvendt. H og D har her ryg i danseretn.

Lukke vifte: H går frem (modsat danseretn) på v , idet der drejes 180º mod hinanden på v fodballe svinges h fod i en stor bue og sættes lidt frem i danseretn ; D følger spejlvendt; nu smutter D ind foran H til alm fatn med D ryg i danseretn og vi har kvik kvik samle.

 

Se dansen "Argentiner-luft" for yderligere beskrivelse.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi. I parvis tango er der præcis en node for hvert fodtrin (takt 9-20). Den indledende (simple) kreds (med gang- eller tango trin) har melodi-strofer der ligner kendt klassisk tango.

2 grundslag + 2 efterslag (der kan fyldes mere på, men for dansen er det vigtigere med en præcis simpel rytme og præcis melodi).

 

 

Video

Disse tango figurer ses tydeligt forklaret (på engelsk, USA) på DVD (fra Holte Bibliotek): Nancy Hays: Latin dance: salsa, cha cha, rumba, tango, 2001.