Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Søfolk på række

(Søfolk rækker ud er en mere enkel rækkedans til samme melodi, dans 5b)

Trin: Cha-cha-cha; gå gå 1 chasse; vippolka

Rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

5a

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Mel+a-st

a-st Klarinet A

a-st Klarinet B

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 

 

 


Vores sømand har været en tur i Vestindien og hjembringer fremmed inspiration til denne dans.

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling parvis i 2 rækker: par P1 i den ene række overfor par P1 i den modsatte række, dernæst P2 overfor P2, dernæst P1 overfor P1 osv. P1 bytter i hver række plads med P2 til sidst i dansen.

 

Oversigt:

 

Dans i 4 dele: hilse, rækker bytter over, New York fremvisning, kæde hjem til vippolka:

 

1a     holder i hånden i rækker: inderrække grundtrin ind og ud, hilse egen hilse fr.; (yderrække står)

1b     yderrække grundtrin ind (H v f D hø f) og ud, hilse egen hilse fr.; (inderrække står og hviler)

2a     P1: byt plads med modstå hø hå, drej modsols ind på plads

2b     P2: byt plads med modstå

3a     med egen normal fatn.: grundtrin + fremvisning ind i rækker (H v hå) og bort fra rækker

3b     med fremmed normal fatn.: grundtrin + fremvisning bort fra rækker (H v hå) og ind i rækker

4a     kæde hjem på plads i P1 henholdsvis i P2

4b     parvis vippolka i rækker med pladsbytning: P1 væk fra front P2 mod front

 

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr        Man holder hinanden i hænderne i rækkerne.

1-2             Inderrække eller højre række set fra front: grundtrin frem mod midt (H v fod og D hø fod) og grundtrin tilbage med små sidechasse-”bølger” mod fr og mod egen.

3                Hils på egen: H v f med lille drej mod egen (D tilsv hø f), vægt tilb til hø fod , sidechasse (= cha cha cha) til v (D spejlvendt).

4                Hils fremmed på tilsv. måde. Yderrække har stået stille og set på her i 1-4.

1-5             Yderrække går nu den samme hilsetur, mens inderrække står afventende.

6-9             P1: byt plads med modstå: hø hå: H og D: v f , hø f , sidechasse fra hinanden, hø f , v f , sidechasse mod hinanden (+ evt. hoftevrik), gå gå sidechasse, drej modsols på plads gå gå sidechasse.

6-10           P2 bytter plads. Nu har H egen D til v og fr D til hø.

11-14         Med egen: parvis fatn.: grundtrin frem langs rækken, og grundtrin tilb, fremvisning mod modstå (H v f D hø f), fremvisning bort fra rækken.

11-15         Med fr: parvis fatn.: grundtrin H frem langs rækken v f, og grundtrin tilb, fremvisning bort fra rækken dvs ryg mod modstå (H v f D hø f), fremvisning mod modstå.

16-19         Kæde hjem til opr. egen plads, gå gå 1 chasse, hø hå til egen dvs H går medsols.

20-23         Vippolka med egen, dvs alm fatn: vip vip drejchasse, P1 og P2 omkring hinanden i egen række med pladsbytn, P2 mod front i rækker (= salens danseretning hvis i stor kreds).

 

Række-ender

Denne rækkedans kan danses med mange dansere, der fx kan stå i salen i en stor kreds med en inderrække og en yderrække i 5-10-20 gange 4 par. Man kan også stå i en normal række med ender. Så mangler ende-personerne den fremmed danser i fx 3b men her vælges modstående til fremvisning. Når fx P2 er kommet forbi P1 ned til enden danser P2 vippolka om sig selv i 4b for derefter at skifte til at være P1. Dette fungerer med ned til 3 gange 2 par.

Et enkelt ”løst” par kan ”hægte sig på” enden og være med i det meste, undtagen i 4a og 4b.

                    

 

Danse-trin og danse-figurer:

 

Se dansen Sømands-rheinlænder med forklaring af grundtrin: gå gå 1chasse og af vippolka.

Dansen er hurtig: så små skridt.

Har man lyst: så fx lidt cha-cha-cha vug i hoften (gulvet duver).

 

Grundtrin i cha-cha-cha: H: start samlede fødder, frem på v f med vægt, vægt tilbage til hø f , sidechasse til v cha cha cha; baglæns hø f, frem til v f , sidechasse til hø cha cha cha. D følger H (dvs hø f tilb , frem på v f gå, sidechasse til hø, osv). Alm. fatning eller to-hånds fatn.

 

Fremvisning: D hø hå i H v hå, front mod hinanden, H: drej 90 grader til højre (medsols) idet v f ud, vægt tilbage til hø f , front mod hinanden igen sidechasse til venstre; D: spejlvendt; (svarer til New York variationen eller crossover break i cha cha cha dansen).

 

 

Musik

Melodien består af 4 dele, 5 linier. Linie 1 er på nær takt 3 opbygget helt som den grundlæggende sømands-rheinlænder melodi ”Golfstrømeren”, for at få godt fat i danserytmen med gå gå 1 chasse.

De øvrige linier er med præg af calypso stil for at få det vestindiske sømandspræg.

Hviletegn på sluttonen i takt 23 angiver en fordobling af værdien af ¼ noden (= reglen i spillemandsmusik), eller som man bliver enige om.

Spilles: 4 grundslag + 4 lette efterslag pr takt (grundslag på 1, 2, 3, 4 og efterslag på 1½, 2½ osv).

Kontrabas markerer slag 1 som i sædvanlig dansk musik, mens lettere rytmeinstrumenter kan fremhæve slag 2 (evt. med vestindisk inspiration). Ethvert orkester finder sin egen spillestil.

 

 

Video

Der er mange danseinstruktions-videoer med cha-cha-cha, se video-oversigten