Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Sømands-rheinlænder

Golfstrømeren, Calyp-søer

Trin: (Cha-cha-cha); gå gå 1 chasse; vippolka

Pardans, skiftedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

1

Noder i pdf-format,

Golfstrømeren

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Mel+a-stemme

Calypsøer

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Mel+a-stemme

Jesuita cha-cha-cha

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

Variation


Vores sømand har været en tur i Caraibien og er blevet inspireret af cha-cha-cha trin til denne dans - til en cha-cha-cha rheinlænder poka.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

Vi danser evt. på et duvende skibsgulv, skibsdæk. (Det er muligt på nogle passagerbåde). Det giver en vuggende fornemmelse i krop og hofter.

Nogle Læsø spillemænd spillede som sømænd til dans på dækket (fx på Fregatten Jylland under 1864 krigen).

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: parvis efter hinanden, H og D ved siden af hinanden, D til højre for H.

 

Oversigt:

 

Dans i 2 dele:

1a     gå gå fremad + 1 chasse

1b     gå gå tilbage + 1 chasse

2a     vip vip + drejchasse ½drej

2b     vip vip + drejchasse ½drej

         

         

Detaljeret beskrivelse:

takt nr. i Golfstrømeren

1               D v hå i H hø hå: gå fremad 2 skridt (H: v h, D: h v).

2               Idet man drejer front mod hinanden: 1 chasse (H: v h v, D: h v h).

3               D hø hå i H v hå, gå modsat danseretning 2 skridt (H: h v, D: v h).

4               Idet man drejer front mod hinanden: 1 chasse.

5               Alm. fatning, med svagt spredte ben: trædes ned på forreste fod (H: v, D: h),

                 så trædes ned på bagerste fod (man ”vipper” lidt parvis).

6               1 chasse med ½ drejning.

7-8           Vip + ½ chasse-drejning fra den modsatte side.

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Dansen er hurtig: så små skridt.

Har man lyst: så fx lidt cha-cha-cha vug i hoften (gulvet duver).

 

Almindelig rheinlænder-polka danses:         1 chasse + gå gå

Her i Sømands-rheinlænder danser vi:         gå gå + 1 chasse

 

Chasse har vi på de karakteristiske cha-cha-cha i musikken.

Cha-cha-cha er her i melodien Golfstrømeren på de 3 toner i takt 2, takt 4, osv, se nodefigur et par linier fremme.

Cha-cha-cha er i traditionelle cha-cha-cha melodier i 4/4 takt ”hen over taktstregen” på tælling 4, 4½, 1, se Jesuita melodien.

Tempoet er hurtigere end polka. Så det passer til at stå og vippe med fødder og evt. vugge i hofter.

(Det er frit hvor meget man vil ”vrikke” i kroppen som ærbar folkedans(k)er. Enhver finder sin egen stil. Vi skal bare have det fornøjeligt).

 

Sømands-rheinlænder danse-beskrivelse:

 

Dansetrinene beskrevet node for node.

Cha-cha-cha angiver et chasse trin med vending enkeltvis mod hinanden i takt 2 og 4, og vending parvis ½ omgang i takt 6 og 8.

I takt 5 og 7 støtter man parvis først på forreste fod og så på bageste fod idet man evt. vugger lidt i fødder og hofter (cha-cha agtigt, eller som om man danser på et duvende skibsgulv); og drejer på chasse i cha-cha-cha i takt 6 og 8. Det kalder vi vippolka.

Dansen er lidt hurtigere end normal polka.

Den kan danses til flere forskellige melodier og rytmer: i det følgende er vist calypso og også en cha-cha-cha melodi, som egner sig til nutidens flerpersoners spillemandsorkestre med bl.a. harmonika og rytmeinstrumenter.

 

Golfstrømer og Calypso inspireret rytme har jeg yderligere anvendt i nogle figurdanse:

2 pars rækkedans, 3 pars trekantdans, 4 pars kvadrilledans, rækkedans, og en kredsdans.

hvor danse-trinene er de samme som her forklaret: gå gå 1 chasse, eller vippolka = vip vip drej-chasse.

 

 

Variation, skiftedans i sømands-rheinlænder

 

Variation 1: dreje fra hinanden:

 

1a     gå gå fremad + chasse med at begynde at dreje fra hinanden

1b     gå gå tilbage i en bue fra hinanden + chasse mod hinanden

2a     vip vip + chasse ½drej

2b     vip vip + chasse ½drej

 

Variation 2: fremad:

 

1a     gå gå fremad + chasse fremad

1b     gå gå fremad + vendt mod hinanden: chasse sidelæns tilbage

2a     vip vip + chasse ½drej

2b     vip vip + chasse ½drej

 

Skiftedans:

 

Herren danser variation 1 og damen variation 2;

så mens herren vender ryggen til for i en bue at gå tilbage går damen frem til en ny herre.

Eller man kan omvendt vælge at lade herren gå frem til en ny dame.

 

Det kan i dansen vælges at danse almindelig pardans skiftevis med skift af partner, så man fx i hver anden nodelinie skifter partner.

Eller man kan til de 4 nodelinier i melodien vælge:

1       grunddans

2       variation 1

3       variation 2

4       skiftedans

 

 

Musik

 

Spilles: 2 grundslag + 2 lette efterslag pr takt (grundslag på 1 og 2 og efterslag på 1½ og 2½).

(foreslår jeg (som start) fordi det her er en dansk melodi, (dog med fremmed accent)).

Melodien (Golfstrømeren) er noteret som dansk polka i 2/4, men med lidt vestindisk præg ved at betone slag 2 i hver takt, især i de lige takter (= chasse eller cha-cha-cha takter), og ved et lidt hurtigere tempo. Dansetrinene passer præcist til de1/4 og 1/8 noder som er noteret i melodien Golfstrømeren for at lette indlæringen af dansen og indlæringen af musikken: hver gang der er en node er der et trin. Det er ikke en cha-cha-cha melodi, så musik og dans skal starte med første tone på slag 1 (fx indledt med en korrekt akkord på: ”og 1-2” i takten før).

Kontrabas markerer slag 1 som i sædvanlig dansk musik, mens lettere rytmeinstrumenter fremhæver slag 2 (evt. med vestindisk inspiration). Ethvert orkester finder sin egen spillestil.

 

Andre melodier - calypso

 

Når dansen og spillestilen er godt indarbejdet med den viste musik Golfstrømeren hvor hver node passer til et dansetrin, kan man forsøge med andre typer melodier med passende rytmer: fx den viste i Jamaica calypso stil. Her er nogle toner forskudt i forhold til dansetrinene (så der skal spilles præcist). Det inciterer til at bevægelse i fødderne forplanter sig til også lidt vestindisk bevægelse i kroppen, måske. Som når man danser på et duvende skibsgulv.

Sømands-rheinlænder til calypso rytme:

Takt 1-2 markerer dansetrinene i sømands-rheinlænder direkte med en tone til hvert trin, ligesom i Golfstrømeren melodien.

Fra takt 3 skiftes til calypso inspireret rytme, med dansetrin på også ”huller” i musikken. Det kræver at rytmen spilles præcist, så at man som danser tydeligt mærker det ”markerede hul”.

Den detaljerede dansebeskrivelse takt for takt givet ovenfor er til melodien i 2/4. For calypso og cha-cha-cha melodierne i 4/4 skal de i noderne skrevne taktnumre ganges med 2 til sammenligning.

Spilles: 4 grundslag + 4 lette efterslag pr takt (grundslag på 1, 2, 3, 4 og efterslag på 1½, 2½ osv) foreslår jeg som start for at få rytmen præcis til dans.

Ellers er det op til orkestret at finde sin spillestil og rytme.

 

Cha-cha-cha melodi

 

Cha-cha-cha kom til Danmark i 1950-erne og er den mest kendte danserytme fra Latinamerika.

Ved at udbygge musikken lidt i sluttakten og med 4 indledningstakter er her benyttet en ægte cha-cha-cha melodi (La Jesuita) til vores sømands-rheinlænder dans.

 

Melodien er i 4/4 og det karakteristiske betonede cha-cha-cha kommer hen over taktstregen på slagene 4, 4½, 1 (eller de 3 slag: 4, og, 1, som man siger), med god betoning på 1.

Spilles: grundslag på 1 og 3, og efterslag på 2 og 2½ og på 4 og 4½ (som et simpelt forslag).

Dvs. grundslag + 2 hurtige efterslag, grundslag + 2 hurtige efterslag.

Der er betoning på 1 og 3. Rytmen er i nodebilledet her i cha-cha-cha melodien flyttet ¼ i forhold til nodebilledet for melodierne Golfstrømeren og Calyp-søer.

 

Sømands-rheinlænder til cha-cha-cha rytme.

Indledningen til La Jesuita har jeg her komponeret simpelt dansevenligt, men i selve melodien (takt 5-15) kommer der nogle store ”huller” netop på de vigtige gå gå trin. Der kan spilles (meget taktfast) med disse tavse huller og så skal man ude fra dansesalen kunne høre disse taktfaste gå gå trin som en del af musikken. Der kan også spilles med god rytmesektion gennem disse huller, eller med 2’ violin, sekund-violin, harmonika. Om melodien holder pauser som noteret eller forlænger meloditonen er op til den enkeltes spille-stil.

I hæftet Elementær musiklære for rytmisk harmonika 1992 har Kaj Bertelsen for La Jesuita vist et inspirerende rytmeforslag til harmonika og 8 rytmeinstrumenter. Ved spil til dans er det mere vigtigt med en god beherskelse af en simpel rytme end at kæmpe med det indviklede: ”at fornemme dampmaskinen derinde på mejeriet eller tug-tug skibsmotoren derude på havet”.

 

Dans: som det er skrevet i noderne starter cha-cha-cha dansen med: gå gå på slag 2 og 3. Man står parat og hører et cha-cha-cha og så starter dansen med: på udvendig fod på det næste ubetonede slag. Man starter altså ikke i cha-cha-cha med at gå på første slag i takten som vi er vant til i dansk dans og i de øvrige danse her (med mindre man indleder cha-cha med et ”snyde-skridt” på indvendig fod her første gang og så siger gå gå gå, altså indleder dansen med 3 skridt i stedet for 2 skridt).

(Mens jeg i alle mine cha-cha-cha danse jo starter med på slaget 1, som i normal dansk dans).

 

 

Video

Der er mange danseinstruktions-videoer med cha-cha-cha, se video-oversigten.