Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Sømands-kvadrille

Trin: Cha-cha-cha; gå gå 1 chasse; vippolka

Kvadrille-dans (4 par)

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

4

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Mel+a-st

a-st Klarinet A

a-st Klarinet B

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 

 

 


Efter en tur til Vestindien hjembringer vi fremmed inspiration til denne dans.

 

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling i kvadrille, 4 par, P1 har ryggen til musikken, P2 står overfor (sædvanlig dansk nr.).

 

 

Oversigt:

 

Dans i 4 dele: kreds (turdel), parvis egen, parvis fremmed, kæde + vippolka

1       kreds af de 4 par, begge veje, turdel

2       opføring (grundtrin + fremvisning) af P1 og P2, derefter af P3 og P4, (evt i fri dans)

3       opføring af H1 og H2 med fremmed D, derefter af H3 og H4, (evt i fri dans)

4       kæde til egen og vippolka hjem

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-5           De 4 par danner kreds og går den ene og den anden vej omkring med gå gå 1 chasse (evt. bare alm. gangtrin). Eller her har man turdel.

6               P1 + P2: alm. fatn med partner: H frem v f , vægt tilb på hø f , sidechasse mod kvadrille-midt (H: v f) (= grundtrin, se Søfolk på række).

7               H tilb hø f , vægt frem på v f , sidechasse udad (H: hø); (D spejlvendt).

8               D hø hå i H v, P1 og P2 vender ryg mod hinanden og går ud af kvadrillen (H v D hø) med præsentations-bevægelse med frie hånd; vægt tilb på anden fod ; vend mod partner sidechasse til plads (= fremvisning, se Søfolk på række).

9               Spejlvendt tilsv fremvisning indad mod modstående par gå gå 1 chasse.

6-10         P3 + P4: det samme

11-14       H1 + H2 med fr D: fremvisning først indad i kvadrillen, så udad.

11-15       H3 + H4 med deres fremmed D: det samme

16-19       Kæde med gå gå 1 chasse frem til egen på modstående plads.

20-23       Vippolka hjem med egen, dvs alm fatn: vip vip drejchasse.

 

Dansen slutter i takt 23 (parvis vippolka).

Dansen er hurtig: så små skridt. Har man lyst: så fx lidt cha-cha-cha vug i hoften (gulvet duver).

6 og 7 ligner alm grundtrin i cha cha cha. 8 og 9 ligner New York variation i cha cha cha.

Opføring i 6 -15 kan udføres frit med inspiration fra latindanse, se eksempler nedenfor.

 

Ture, med og modsols (takt 1 - 5):

1.  Kreds af alle

2.  En-hånds mølle D

3.  En-hånds mølle H

4.  To-hånds mølle D

5.  To-hånds mølle H

6.  Alle kreds med livfatning

 

 

Danse-trin og danse-figurer:

 

Se dansen Sømands-rheinlænder og Søfolk på række med forklaring af grundtrin: gå gå 1chasse og af vippolka.

Dansen er hurtig: så små skridt.

Har man lyst: så fx lidt cha-cha-cha vug i hoften (gulvet duver).

 

Fri opføring

Opføringen kan udføres helt efter egen fantasi, taget ud fra fx latin-danse (ofte kaldet de latin-amerikanske danse). I alt spilles der 4 x 4 takter svarende til fx 16 ”figurer”: gå, gå, 1 chasse.

Disse 4 x 4 takter kan benyttes til interessante frie opvisninger med egen partner, med fremmed, med modstående, eller med flere af de andre.

Den opføring der er beskrevet ovenfor svarer til New York eller crossover break i cha cha cha.

Her følger lidt flere forslag:

 

Kun grundtrin:

En simplere opføring til træning de første gange er at gentage takt 6 og 7 i takt 8 og 9.

 

Dame-drej:

D drejer hø om under H v arm idet H går tilbage på hø fod, drej på gå gå (især første ) og så begge chasse til siden (H hø); H tilb på hø fod sker i fx takt 7 og 9.

 

Både H og D drej på stedet:

H og D drejer om sig selv: H hø D v, idet der gås ud i New York (drej på især første ).

 

Baglæns fremvisning:

H og D front mod hinanden, D v hå i H hø hå, H drej v D drej hø så front mod kvadrille idet begge tilbage på udv fod , frem på indv fod med drej mod hinanden, sidechasse mod kvadrillemidt.

Så tilsvarende drej ryg ind mod kvadrillen.

 

Halvkæde (det går hurtigt):

6-7                P1 og P2 bytter plads med halvkæde.

8-9                Alle danser med fremmed hvor D drej u H v arm (grundtrin i 8, drej i 9).

6-10              Så har P3 og P4 det samme.

11-15            P1 og P2 halvkæde hjem igen, så P3 og P4.

Det er svært at nå det hele de første gange, så udelad D drej og brug flere trin til halvkæden.

 

 

Når man har fået hold på strukturen i denne sømands-kvadrilledans kan man begynde at aftale med sin partner og de andre dansere at måske udøve mere og mere frie variationer i opføringsdelen takt 6 - 15. Fx hvis pladsen i salen tillader det med at danse et stykke væk fra kvadrillen og så være tilbage hjemme på plads når kæden begynder.

Om man i trinene vil benytte at lande på fodballen og så ”rulle” foden ned på hælen eller benytter normale danske folkedansetrin er op til ens egen stil, og det samme gælder fatningen. Det kommer kun an på at have det fornøjeligt.

 

 

Musik

 

Melodien består af 4 dele, 5 linier. Linie 1 er på nær takt 3 opbygget helt som den grundlæggende sømands-rheinlænder melodi ”Golfstrømeren”, for at få godt fat i danserytmen med gå gå 1 chasse.

De øvrige linier er med præg af calypso stil for at få det vestindiske sømandspræg. Her er der trin på ”huller” i musikken, så der skal spilles præcist. (Ellers er der jo ofte hjælp fra en god rytmegruppe i nutidige spillemandsorkestre).

Kontrabas markerer slag 1 som i sædvanlig dansk musik, mens lettere rytmeinstrumenter fremhæver slag 2 (evt. med vestindisk inspiration). Ethvert orkester finder sin egen spillestil.

 

De 2 nodelinier med opføring (takt 6 -15) har jeg valgt at føre op i A-dur for at angive muligheden for den sprælske vestindiske frie dans først med egen partner i 6-10, og derefter enten tilbagetur til kvadrillen med egen eller evt. spræl med fremmed partner i 11-15.

Så kommer der en styrtsø ned til G-dur i takt 16 for at alle kan være hjemme på plads i kvadrillen til det faste mønster i en struktureret kæde.
 

 

Video

I cha-cha-cha dansen som man kan se den danset i ind- og udland er der et væld af sjove og sprælske detaljer bl.a. også hentet ind fra jive og andre danse. Få evt. inspiration fra den danske DVD med Jens Verner: Danseskolen 3 cha cha cha (Hjørring Bib.); eller en lidt anderledes USA DVD: Webb: Ballroom (Lyngby Bib.).
Se også video-oversigten