Folkedans fra Danmark

Oversigt på dansk

Niels Mejlhede Jensen, Bøgeløvsvej 4, 2830 Virum, Danmark. e-post (web forfatter)

Spillemandsmelodier i brug i Danmark 1999, arrangeret med improvisationer; + danse instruktioner

Folkedanse fra Danmark + nogle få fra Sverige og andre lande

 

Dansk oversigt - samt eventuelle meddelelser af speciel dansk interesse

(1' meddelelse: har du lyst til at prøve at spille med på nogle af arrangementerne for at afprøve ideen?)
En munter dansk folkedans her på nettet hver uge? (Så klik!)
Med en illustreret dansebeskrivelse. Med musik. Med simple improvisationer. Med noder og transponeringer.

Folkedanse, spillemandsdanse, gammeldanse, som vi med glæde og fornøjelse danser overalt i Danmark i dag er her arrangeret musikalsk med improvisationer, lidt efter inspiration af jazz og øvrig musik fra harmoniorkester og klassisk musik. Danskere kender jo dansene her, eller kan se dem beskrevet i fx de mange udmærkede egnshæfter fra Foreningen til Folkedansens Fremme, som kan lånes på mange bilioteker. Jeg har her på de tilknyttede web-sider givet en kort beskrivelse på engelsk, som jeg uhøjtideligt danser dansene. Dansebeskrivelsen er givet med små simple figurer i sort-hvid, der kan skrives ud og evt. fotokopieres. Desuden er der til skærmbrug små animationsfigurer i farver (alt i begrænset omfang for at minimere oversførselstid, download). Dansene her er blot til fornøjelse (ellers er jeg også "med på" flotte velkoordinerede opvisninger). Så mindre væsentlige dansedetaljer tager jeg uhøjtideligt. Der er alligevel forskel fra egn til egn, og fra tid til tid. Blandt andet lidt forskel fra bal i 1930-erne og 50-erne og til i dag, men pudsigt nok også små nuancer, når man kommer i fx Spillemandsdansen igen efter 10 år. (Det er jo kun en naturlig udvikling).

Nodearkene er givet på separate sider, med to sider til hver melodi (2 A4 sider = A3 = et opslået hæfte). Den originale melodi er så den øverste nodelinie, der begynder på den ene side og slutter øverst på den næste side. Herunder er der 10 nodelinier, hver med en stemme som jeg har konstrueret efter en simpel model beskrevet nærmere i mit hæfte: *117* gue jawtner mæ spelmajsbal (kan lånes gennem dit bibliotek, fra Lyngby Musikbibliotek), og som beskrives på en tilknyttet webside her. Formålet med disse arrangementer er for de nodelæsende spillefolk at udvide musikken ved de mange gentagelser i en dans, således at bestemte grupper på skift har såkaldte "soloer" mens de øvrige i orkestret spiller (danserytmisk) underlægningsmusik. Alt imens kan den gruppe (måske endnu ikke så stærke) spillefolk der helst kun spiller melodien, så hele tiden spille den. Arrangementerne er efter becifringsharmonik og harmonisk simple uden nogen form for dissonansspænding ved vilkårlig oktavering, for ved renhed at fremme intonationen. Jeg har ofte i rytmen søgt at være specielt orienteret mod den specifikke dans med en simpel stemme (ns eller C1), for at fremme en god "motorstemme"; (enhver god spillemand bør også danse, og derved tænke på dansen når han spiller). Musikken er udskrevet til alle orkestrets forskellige transponerede instrumenter (da det er blevet enormt meget nemmere med EDB), med det håb at invitere nye grupper (blæsere) til at spille med, og opleve den store fornøjelse at spille for et aktivt, dansende publikum. Der er her vist noder til: A, B, C, Es, F og bas instrumenter. (C er "normale" noder, til violin, harmonika, fløjte. Basnoder er ikke med henblik på den dybe kontrabas, der nok ikke skal begrænses af de her strenge regler).

Melodien og de forskellige stemmer er indspillet med klaverstemme og kan (ved klik på en knap) på midi-filer høres på main page (dansens hovedside) på dit lydkort. (Hvis alt går vel hos dig; ellers prøv igen senere. Computeren skal have et lydkort, og være indstillet til ikke bare lyd, men også midi-afpilning, og din web-browser skal kunne klare det (du kan hente netscape 4.5 gratis på internettet). Overtal dit bibliotek til at få det i orden, med høretelefoner, (det er OK i Holte, men ikke i Lyngby)).

Da vendelboer ikke er vant til at læse deres sprog på skrift (og de sidste der kan tale det dør snart), valgte jeg efter råd fra en lærebogsforfatter i hjemmesider, i stedet at skrive på et ufuldkomment engelsk. Skulle du virkeligt få lyst til at se hvad jeg har skrevet, og måske er meget bedre til tysk end engesk, så kan du få hjælp af AltaVistas oversætte-maskine. (Den er imponerende, men den klarer endnu ikke hverken københavner-dansk eller vendelbomål).
 

Der er mange steder hvor man kan komme og danse gammeldans og folkedans. Se fx min side med kæder (= links).
Alle er velkommen til at danse eller spille i Glassalen på Danmarks Tekniske Universitet hos Spillemandsdansen hver tirsdag aften kl 19:30, gratis adgang og udgang. Lukket juli og august.
 

GOD FORNØJELSE
 

(For at komme op til toppen af denne side (eller enhver side fra hvor som helst): tryk samtidigt de to taster: Ctrl Home)
 

Andre meddelelser:

Vi har været i gang med de første prøvespilninger i en lille gruppe her hos os i Virum. Har du lyst til at prøve at være med et par gange, kan du forhøre hos mig på telefon 45 85 08 78. Vi spiller efter noder og skal holde os til de harmoni-principper jeg har angivet (dvs en vilkårlig fremmed 2' stemme er ikke velkommen). Jeg er også interesseret i rimeligt stærke musikere, der kan "føre an" i solopartierne (hvor lidt svagere så kan "hænge på"). Jeg er interesseret i de mange forskellige blæsere. Jeg har noderne i foreløbig udgave, og blandt andet disse noder på internettet i en mere tydelig udgave. (Skulle bratsch og g-tvæfløjte være interesseret klares noder hertil også). Jeg spiller harmonika og fagot (men ny fagottist er velkommen). Vi snakker om spillemåden, selvfølgelig, men har ingen andre noget på hjerte, skal jeg nok sige noget. Alt er for fornøjelsens skyld. Først når vores spil kan bære det, afprøver vi det til bal.
 

Tilbage til index side.

Slut på denne side.