Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Sømands-folkedanse

Indledning: VALS

Vals: folkedans eller standard dans?

Wienervals til folkets vals, så tilbage til wienerval?

Oversigt over danse, indholdsfortegnelse

i5

Click for English

 

Vals

 

Vals er en speciel dans, som jeg ikke har taget med her på samme måde som fx latin danse. Det skyldes at vals er velkendt og meget danset i folkedans.

Blandt de såkaldte 5 standard-danse (ballroom dances) har vi 2 valse: engelsk vals og wienervals, dvs langsom og hurtig vals. Som opvisningsdanse indeholder de forskellige figurer (i lighed med fx quickstep), figurer som er fremmed for valsen i folkedans. Som folkedanser nyder man at slappe af med en simpel parvis vals ind imellem de mere komplicerede kvadrille- og række-danse.

 

 

Skal vals samle på 2 eller på 3:

Folkedans er danse som almuen dansede dem i gamle dage, i Danmark defineret af folkedansekredse til at være som i tiden før 1860. Dvs. man observerede hvorledes gamle mennesker dansede den dans som de havde lært af deres forældre og bedsteforældre og det skrev man så ned i egnshæfter. Man kommer vel så ikke og fortæller at disse forældre og bedsteforældre har danset helt forkert, at de fx skal bruge højre ben i stedet for venstre? Eller at de danser valsen helt forkert? Jo det gjorde man i 1944 som folkedanser-vals er beskrevet i hæftet: Vejledning for ledere i folkedans. Der slås det fast at vals skal have samletrin på 3 (og ikke på 2) ligesom wienervals. Så det har vi alle måttet lære efterhånden overalt. Men jeg lærte med stort besvær af min far at i vals er der samletrin på 2 for sådan dansede mine forældre og bedsteforældre og sådan dansede alle derhjemme i Vendsyssel. Vals det er noget der ligger i kroppen sagde far, og samlede på 2. Og hvor var det dejligt at danse denne vals da den først var lært. For en hel del år siden kom jeg til det resultat ud fra at have set i gamle skrifter og arkiver at almuen i hele Jylland og nok også videre har danset vals med samletrin på 2, for ellers er der gamle danse hvor man ikke kan få beskrivelsen til at gå op. Maj Vester Larsen fra Vendsyssel der studerer musik og dans i Norge med speciale i folkedans oplyser at i Norge har man vals med samletrin på 2 som man kalder gammelvals. Da jeg blev sendt på en rigtig danseskole inde i Hjørring lærte jeg at danse engelsk vals med samletrin på 3, noget helt andet end almindelig vals var danseskolelærerinden tydeligt også helt bevidst om.

 

 

Rigtig vals i Danmark skal samle på 3

Carl Carlsen skriver i Dansebogen, 1948 (Holte Bib) si 86: Vals er den kønneste dans man kan tænke sig - men det er rigtig nok meget få, der kan danse vals.  Engelsk vals, eller langsom vals, begynder med et gåtrin (at "træde an"), så kommer et glidetrin, og endelig samler man fødderne for at skifte vægten over, så den anden fod kan påbegynde næste takt. Og her er det, de fleste gør forkert. Mange mennesker danser gladeligt "chasse" i valsetakt, selv om de tror, de danser en yndig vals. De, der danser chasse, "glider" på 1 (hvor de skulle "træde an"), samler på 2 (hvor de skulle glide), og går til siden på 3 (hvor de skulle samle). Hav hele tiden dette for øje, når De danser vals. Det gør en stor forskel på hele dansen, om De bytter trin og takt om. - Det forkerte føles ligetil, men ser mere mekanisk ud - det rigtige føles mere "omvendt", men er langt smukkere, fordi bevægelserne bliver afrundede. Man siger, at et par er "ude af takt", hvis de samler på 2 i stedet for på 3, men faktisk er det ene lige så meget i takt, som det andet. Så længe der svarer et trin til hver taktdel, må det siges at være i takt.

Det var jeg enig i - når det gælder engelsk vals. (Men almindelig vals, det var noget andet for mig).

 

 

 

Vals i Sverige samlede før på 2 men nu på 3:

Holger Rosenquist (Sverige) skriver i Dansstegen, 1966 (Holte Bib) si 3 og i Dansstegen i modern sällskapsdans, 1983, (København Bib) si 21:

Si 3: valsen i Sverige i slutn 1800 tallet: man samler på 2 ligesom i polka...

Si 21 Valsen i Sverige. I slutn 1800 var den wienske vals forbudt på Stockholms slot. Man skulle danse den svenske vals. Forskellen: svensk vals samler på 2, wienervalsen på 3. At samle fødderne på taktdel 3 var altså forbudt. Da man først valsede her i Sverige samledes fødderne på 2, og der forekom en vis sammenblanding med polka som dansedes alment i den samme tid. Princippet at samle fødderne på 3 må tilskrives wienervalsen - med indlagte pivoteringer. I svensk vals samles nu også alment fødderne på 3. Det er naturligere for det tempo som valsen nu spilles i.

 

Accepterer at samle på 3:

En dame der er vant til og god til at lade sig føre kan jeg udmærket danse gammel vals med og samle på 2, også i tyrolervals. Men en dame der ikke lader sig føre vilkårligt men koncentrerer sig om de indlærte dansetrin, at samle på 3, er umulig at danse med hvis jeg benytter gammelvals.

Jeg har overgivet mig og er skiftet til at danse vals med samle på 3. Min dans "Skåte-valsen" i Ølle baljawtner er lagt til rette på samle på 3.

 

 

Tyrolervals:

Den store forskel på at samle på 2 og 3 ses tydeligt i tyrolervals.

Tyroler polka: herre og dame vender front mod hinanden (H front mod væggen) D venstre hånd i H højre hånd. Der danses et side-chasse i danseretningen H til v og D til hø. Så drejer H og D ½ omg rundt og har ryg mod hinanden og danser sidechasse i danseretn, dvs H til hø og D til v.

Tyrolervals med samletrin på 2 (gammelvals): man danser helt på samme måde som i polka: først med front mod hinanden i takt 1 og så med ryg mod hinanden i takt 2, for så i parvis vals rundt først at danse vals til siden i danseretningen i takt 1 (H front mod væggen), dreje ½ omg ret om (medsols) og så danse til siden i danseretn i takt 2 (H ryg mod væg).

Tyrolervals med samletrin på 3: her drejer man først med ryg mod hinanden i samletrin på 3 i takt 1 (i den markante udgave) og drejer front mod hinanden i samletrin på 3 i takt 2, for så i parvis vals rundt at H går ind foran D og danser baglæns og samler med ryg mod væggen i takt 1.