Modern folk dance with ballroom dance steps and latin dance steps

Rocking tooth

Steps: rock jive

2 couples line dance

Other dances - Contents

Klik til dansk

24

Music notes in pdf format

Melody (violin, accordion)

Mel + 2 voice

Clarinet A

Clarinet B

 

Topics on this page

Dance-description

Steps and figures

Music

Video-reference

 


Our sailor has been to America and was inspired to use rock jive steps in a traditional Danish type folk dance.

We dance for the pleasure so you are free to select a relaxed informal hold etc.

 

                                                                                      

Dance description

 

Start: all couples stand in the line of dance (lod) after one another: Lady (L) to the right of Gent (G). Every second couple turn around so 2 couples face one another: in the big lod circle in the ballroom (or in a long straight line). L stands to the right of her G and faces her corner G = the opposite G. At the end of the dance G+L has moved forward to face a new couple.

 

Short description:

 

The dance consists of 4 parts: circle, couple dance with corner, half-chain, couple dance with partner:

 

1        circle of the 2 couples, clockwise and anticlockwise, walking steps

2        rock jive couple dance with corner: basic steps, Lady (L) under arm, confrontation

3        half chain to the opposite corner

4        rock jive couple dance with own partner: basic steps, L rolled in, G+L turn to face new couple, L rolls out again

         

 

Description in detail:

 

bar no

1-8                Big circle, holding hands, walking steps: clockwise and anticlockwise.

9-10              With corner: 2 rock jive basic steps, 2 hand hold; basic steps in all following:

11                 L right hand in G left hand: L turns right under arms to move a little away: so pulling hands.

12                 L and G dance against each other again, L under arms.

9                   G and L dance a little from each other.

10                 G right turns ¼ and L left turns ¼ so they face the other couple (confrontation).

11-13            G and L turn against each other again and dance out to own places, 2 basic steps.

14-17            Half chain over to opposite couple (opposite corner) so the 2 couples change place: right hand to opposite (= corner) and walk over, G ¼ right turn L ¼ left turn so left hand to meeting own partner, G ¾ left turn leading his L to place.

18-19            Close hold with partner; 2 basic steps.

20-21            Opening towards the middle (called hand to hand) facing the opposite (for saying good by): the close hold is opened: basic steps where the fall away rock step includes turning away from partner G turns ¼ left L turns ¼ right so G and L stand side by side G’s right arm around the waist of L and L’s left hand on the right shoulder of G.

18                 2 hand hold 1 basic step.

19                 L rolls into arms: L ½ left turn under L’s right arm so L stands with crossed arms to the right side of G with G’s right arm around the waist of L holding L’s left hand and G holding L’s right hand in his left hand.

20                 6 fast steps couple wise turning anti clockwise, G backwards and L forwards, to face the new couple.

22                 L rolls out: L lets right hand go and turns full right to her place: ready to circle with the new couple.

                    

Dance steps and dance figures:

 

Rock jive:

Vi danser her almindelig rock jive, det man blot har kaldt rock, til forskel fra jive med chasse som kaldes lindy. (Jive med chasse er benyttet i dans og melodi i "Spinderokken"). Begge former for jive har et roktrin gå gå (eller kvik kvik) hvor man træder tilbage H: v fod træder tilbage og krydser bag hø fod (D: spejlvendt). I dette roktrin fra hinanden er der ofte lidt træk i hinandens hænder. I vores udgaver af dansen kommer chasse jive roktrinet først i trinfølgen mens det i rock jive kommer sidst. Dvs når jeg for at være dansevenlig skriver min musik i 6/4 takt så kommer roktrinet på slag 1 og 2 i chasse jive og på slag 5 og 6 i rock jive (som dansene er beskrevet i de benyttede reference-videoer).

Jive musik er sædvanligvis i 4/4 takt alla breve, som her er benyttet til kreds og til halv-kæde med gangtrin. (Gangtrin er simple og velkendte så her kan melodien indeholde synkoper og lidt rock-stemning uden at det skulle forvirre i dansetrinene).

Jive dans grundtrin er i 6/4 så derfor er der valgt en melodi i 6/4 til jive-trinene: dvs i parvis dans med modstå og parvis dans med egen.

 

Calm rock jive, basic steps:

Rock jive dance basic steps are in 6/4 and the melody here is also 6/4. The music is counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, but for dancing the “calm rock jive” we count 1, 3, 5, 6 as slow slow quick quick. Quick quick is the fall away rock step with a little pulling the hands. The melody has 2 emphasized notes pr bar for the rock step quick quick. The 2 walking steps on 1 and 3 are also with emphasized notes.

G: left foot (lf) step left on 1 slow, right foot (rf) step right on 3 slow. Fall away rock step: cross lf behind rf on 5 quick, replace weight to rf on 6 quick, or rock rock.

L follows G: steps back on her right foot on 5 in rock step.

 

Vivid Rock jive, basic steps:

There are vivid movements up and down in arms and legs.

We count 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 times quick).

G: lf to left tap on 1 step down on 2; rf to right tap on 3 step down on 4; fall away rock on 5 and 6, see above.

Tap: brush your toe, step down: weight onto the ball of your foot.

The melody here is intended for easy learning the dance (a pedagogical, educational melody). The notes are counted: 1, 2 a 3, 4 a 5, 6, where the 1/16 notes a are included to make the steps light and bouncing.

 

 

Musik

Jive music is usually in 4/4 alla breve, which is used here for the circle part and chain with walking steps. But the jive dance is 6/4 so I have chosen to make the music here 6/4 for the jive couple dance. The melody fits note by note with the dance steps.

Accordion: beats pr bar: 3 + 3 in 6/4, and 2 + 2 in 4/4.

 

 

Video

These rock jive figures can be seen explained (in English) by

Ian & Ruth Walker: The rock jive, Instep video (Copenhagen Main Library) (instruction in the “calm rock jive basic steps”),

Simon & Heidi Cruwys: Discover dance, latin: Rock & Roll, DVD (Birkerød Library) (using the more “vivid rock jive basic steps”).