Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Rokke-tanden

Trin: rock jive

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

24

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur i Amerika og er blevet inspireret til at benytte rock jive trin i en traditionel folkedanse-rækkedans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

                                                                                      

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Danser slutter med at man når frem til et nyt par.

 

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, parvis dans med modstående, halv-kæde, parvis dans med egen:

 

1        kreds medsols og modsols, gangtrin

2        parvis rock jive dans med modstå: grundtrin, D under arm, konfrontering

3        halvkæde over på modstå plads

4        parvis rock jive dans med egen: grundtrin, D rulles ind, parvis drej mod nyt par, D rulles ud

         

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8                Kreds med alm. håndfatning med- og mod-sols, gangtrin.

9-10              Parvis rock jive dans med modstå: 2 grundtrin, 2-hånds fatn; grundtrin i alt følgende:

11                 D hø hå i H v hå: D drej hø om under arm så man danser lidt fra hinanden: træk i hå.

12                 H og D danser mod hinanden igen under arm.

9                   H og D danser lidt fra hinanden.

10                 H drejer lidt hø om og D lidt v om så front mod det andet par (konfrontering).

11-13            H og D drejer tilbage mod hinanden og danser ud på egne pladser, 2 grundtrin.

14-17            Halvkæde over med gangtrin så P1 og P2 bytter plads.

18-19            Alm fatn med egen, 2 grundtrin.

20-21            Åbning mod midt mod modstå par (til farvel): Alm fatn åbnes: grundtrin, men i tilbage-trinet drejer H 90º modsols og D medsols, så H og D står ved siden af hinanden med H hø arm om D liv og D v hå på H skulder.

18                 2 hånds fatn, 1 grundtrin.

19                 D ruller ind i arme: D drejer modsols under D hø arm så H og D står ved siden af hinanden med H hø arm om livet på D med D v hå kryds over i H hø hå og D hø hå kryds over foran maven i H v hå.

20                 6 hurtige skridt parvis drej modsols, H baglæns D forlæns, så front mod nyt par.

22                 D ruller ud: D hø hå slipper H v hå og D drejer 1 omgang medsols på plads: klar til kreds med nyt par.

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Rock jive:

Vi danser her almindelig rock jive, det man blot har kaldt rock, til forskel fra jive med chasse som kaldes lindy. (Jive med chasse er benyttet i dans og melodi i "Spinderokken"). Begge former for jive har et roktrin gå gå (eller kvik kvik) hvor man træder tilbage H: v fod træder tilbage og krydser bag hø fod (D: spejlvendt). I dette roktrin fra hinanden er der ofte lidt træk i hinandens hænder. I vores udgaver af dansen kommer chasse jive roktrinet først i trinfølgen mens det i rock jive kommer sidst. Dvs når jeg for at være dansevenlig skriver min musik i 6/4 takt så kommer roktrinet på slag 1 og 2 i chasse jive og på slag 5 og 6 i rock jive (som dansene er beskrevet i de benyttede reference-videoer).

Jive musik er sædvanligvis i 4/4 takt alla breve, som her er benyttet til kreds og til halv-kæde med gangtrin. (Gangtrin er simple og velkendte så her kan melodien indeholde synkoper og lidt rock-stemning uden at det skulle forvirre i dansetrinene).

Jive dans grundtrin er i 6/4 så derfor er der valgt en melodi i 6/4 til jive-trinene: dvs i parvis dans med modstå og parvis dans med egen.

 

Rock jive grundtrin, den rolige udgave:

Jive dans grundtrin er i 6/4 og melodien er også i 6/4. Musikken tælles 1, 2, 3, 4, 5, 6, men til dans i den rolige rock jive tælles 1, 3, 5, 6 som: gå gå kvik kvik, (slow slow quick quick). Kvik kvik er rok-trinet fra hinanden med lidt træk i arme. I melodien er der i hver takt 2 markerede noder til rok-trinet kvik kvik. Til de 2 gå-trin på  1 og 3 er der i hver takt en markeret kvartnode, men hver efterfulgt af endnu 2 hurtige noder for at gøre melodien mere livlig.

H: på 1: v fod: træd ned lidt til v ; på 3: hø fod: træd ned .

Rok-trinet: på 5: v fod træd tilbage kryds bag hø fod kvik, 6: flyt vægt igen til: træd ned på hø fod, kvik, altså: rok rok.

D følger H spejlvendt og træder i rok-trinet fra H tilbage på hø fod.

 

Rock jive grundtrin, den livlige udgave:

Der er livlige bevægelser op og ned i ben og arme.

I dans tælles 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 gange kvik).

H: på 1, 2: v fod lidt til v: tap, træd; på 3, 4: hø fod: tap, træd; på 5, 6: rok-trinet: se ovenfor.

Tap: tåen i gulvet; træd: hele eller det meste af foden trædes i gulvet og vægt føres hertil.

D følger H spejlvendt og træder i rok-trinet fra H tilbage på hø fod.

Musikken er gjort dansevenlig: noderne tælles: 1, 2 så 3, 4 så 5, 6. Hvor 1/16 noderne indgår for at gøre trinene lette hoppende.

 

 

Musik

Jive musik er sædvanligvis i 4/4 takt alla breve som her er benyttet til kreds og kæde med gangtrin. Jive dans grundtrin er i 6/4 så her er valgt en melodi i 6/4 til jive-trinene, som en dansevenlig melodi.

I 4/4: 2 grundslag + 2 efterslag pr takt (rytmefast umba bas som simpelt forslag til spillemandskredse).

I 6/4: 3 grundslag + 3 efterslag pr takt.

 

 

Video

Rock jive ses tydeligt forklaret (på engelsk) på Video fra Instep (fra Kbh bib.): Ian & Ruth Walker: The rock jive, (instruktion i "den rolige rock jive grundtrin").

DVD Simon & Heidi Cruwys: Discover dance latin: Rock & Roll, 2002 (Birkerød Bib). Her benyttes "de livlige grundtrin".