Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Rumben i vandskorpen

Trin: rumba (social rumba, amerikansk rumba)

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

19

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Noder til trad. sang

Melodi2 (violin, harmonika)

Mel2 + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur ud på Stillehavet til Californien og er blevet inspireret til at benytte rumba trin i en traditionel folkedanse-rækkedans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Danser slutter med at man går frem til et nyt par.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, parvis dans med modstående, parvis dans med egen, byt over:

 

1        kreds medsols og modsols (evt. rumba trin)

2        parvis rumba dans med modstå: grundtrin og twinkle

3        parvis rumba dans med egen: grundtrin og åbning

4        byt over ved at gå gennem modstående par frem til nyt modstående par

         

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-16              Kreds med alm. håndfatning med- og mod-sols, rumba trin (de første gange gangtrin).

17-18            Parvis rumba dans med modstå: 2 grundtrin, alm fatn.

19-20            Twinkle trin til begge sider.

21-22            2 grundtrin.

23                 H og modstå D danser fra hinanden med tilbagetrin, D hø i H v :

24                 H hø til egen D v : de fremtrin mod hinanden.

25-26            Alm fatn: 2 grundtrin.

27                 Åbning: front mod modstå: H drej modsols: tilbagetrin v, D drej medsols: tilb hø.

28                 Åbning: ryg mod 2P midte, front mod fremmed 2P = de tidl modstå.

29-32            Byt over: hø til modstå rumba-gang: H v kvik-gå, v kvik-samle, så hø osv; D spejlvendt.

 

Dansen slutter med parvis dans ud i salen i 1-16 (efter højlydt annoncering fra danseleder).

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Rumba:

Vi danser her almindelig rumba, "en social rumba" som man tidligere i Danmark dansede rumba. Mange helt almindelige melodier og sange passer med denne rumba. (Så når man stod forsigtigt og trådte lidt i dansen til fester i 1930-50-erne og dansede "moderne" (i stedet for folkedans) var trinene ofte, uden at man var bevidst om det, en slags foxtrot-trin eller disse amerikanske og tidligere danske  rumba-trin eller dansk kvikstep-trin, eller californiske cha-cha trin.

Tælling er her: gå kvik kvik (slow quick quick), på 1-2, 3, 4

mens moderne (engelsk) rumba er quick quick slow, på 2, 3, 4-1 (se dansen "Cuba vrik").

Dette er USA West Coast rumba. East Coast har danse-tælling quick quick slow 1, 2, 3-4.

(Denne form for rumba har været kendt på Cuba i 400 år skriver Akrill i sin bog).


Rumba grundtrin:

Der tælles til 4 i en takt: gå kvik kvik (slow quick quick) på 1-2, 3, 4.

H: v fod frem , hø fod til siden kvik, v fod samle til kvik. Alm fatn. D følger H.

H: hø fod tilb , v fod til siden kvik, hø fod samle til kvik. Alm fatn. D følger H.

Med 2 grundtrin har vi dermed gået trin i en firkant (box).

Denne firkant trædes således lidt ligesom i engelsk vals (standard vals), blot i vals (i 3/4) er alle 3 trin lige lange 1, 2, 3.

 

Twinkle, hofte-puf:

Alm løs fatn. Begge: v fod frem ved siden af hinanden så begge har v side mod hinanden og v fod godt frem forbi hinanden; så vægt tilbage på hø fod kvik; så v fod til v kvik. Kryds over til venstre for hinanden: så hø fod godt frem så begge har hø side mod hinanden osv.

 

Åbning:

Alm fatn åbnes: H drejer 90º modsols D medsols: H træder tilb på v fod, D tilbage på hø fod , H hø arm om livet på D, dvs begge har front ud til H v side, så vægt på H hø fod D v fod kvik, så drej front mod hinanden samle kvik. Tilsv åbning til den anden side: H hø side.

 

Armtræk:

Alm fatn slippes med H hø arm og man træder og drejer lidt fra hinanden med træk i H v og D hø hånd: H v fod tilb , hø fod til siden kvik, v fod samle til kvik, D spejlvendt.

Derefter kan man normalt i næste rumba-trin gå mod hinanden igen til normal fatn. Men ikke her i vores 2P dans hvor vi har haft disse trin med modstå: vi rækker nu den anden hånd (H hø D v) mod egen og danser mod egen i takt 24 for i 25-26 med alm fatn at danse grundtrin.

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi. Melodien er simpelt opbygget så den node for node passer præcist med dansetrinene. Forøvrigt ligesom i melodien "Long long ago" (her: Forlængst på det tørre). Og for længe siden var det her den officielle måde at danse rumba på.

2 grundslag + 2 efterslag pr takt (rytmefast umba bas som simpelt forslag til spillemandskredse).

 

 

Video

Disse rumba figurer ses tydeligt forklaret (på engelsk, USA West Coast) på DVD (fra Lyngby bib.) af Kyle & Susan Webb: Ballroom Waltz, Rumba, Cha cha.

Se også bl.a: Daniel Lopez: Salsa Rytmer, Sverige 1982 (Lyngby Bib) si 38 for den her benyttede rumba rytme.

 

Cha-cha hos Kyle & Susan Webb: californisk cha-cha eller social cha-cha:

På 1og 2, 3 og 4: H: v fod frem fodballe ned 1, også v hæl ned og, vægt tilb til hø fod 2, chasse tilb vhv 3 og 4. Her i cha-cha ligesom i deres social rumba ovenfor starter dansen altså på 1 i takten med v fod ligesom jeg har valgt i mine cha-cha-cha danse og sømands rheinlændere.