Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Rævestreger

Trin: foxtrot

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

16

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur i Amerika og er blevet inspireret til at benytte foxtrot trin i en traditionel folkedanse-rækkedans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

                                           

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Danser slutter med at man går frem til et nyt par.

 

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, parvis dans med modstående, kæde, parvis dans med egen:

 

1        kreds medsols og modsols (evt. foxtrot trin)

2        parvis foxtrot dans med modstå: sidetrin og promenade til D plads

3        kæde til egen D på egen plads (evt. foxtrot trin)

4        parvis foxtrot dans med egen: sidetrin, grundtrin, og højre drej til modstå plads frem til et nyt par

         

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8                Kreds med alm. håndfatning med- og mod-sols, foxtrot trin (de første gange gangtrin).

9                   Parvis foxtrot dans med modstå: først 3 sidetrin: fra 2Pmidt , mod midt, fra midt.

10                 Baglæns grundtrin ud i hjørne med  90º drej til hø.

11                 Så grundtrin langs H side frem til H plads.

12                 Herfra promenade (D går ved siden af H) til samletrin (normal fatn) i hjørne.

13                 Her 90º v-drej til promenade langs side frem til næste hjørne,

14                 Så promenade frem til D plads.

15-18            Kæde til møde med egen på egen plads: hø hå til modstå (som man lige har danset med), v hå til egen, så modstå, og frem til egen; 4 foxtrot trin (eller 12 gangtrin).

19-24            Parvis foxtrot dans med egen: først 3 sidetrin: mod 2Pmidt , fra midt, mod midt.

20-24            Grundtrin frem til hjørne.

21-22            I hjørne er der hø drej helt rundt pånær 90º, med 2 gange roktrin.

23                 Så grundtrin langs siden frem til næste hjørne.

24                 Her er der baglæns grundtrin med 90º hø drej hen til oprindelig modstå plads, her drejes ind til at være parat til kreds med nyt modstå par.

 

Dansen slutter med parvis dans ud i salen i 1-8 (efter højlydt annoncering fra danseleder).

 

 

Kredsdans til melodien her for at indøve foxtrot grundtrin og efterhånden figurer:

stor kreds, parvis dans, kæde til ny partner, parvis grundtrin + efterhånden figurer.

Eller benyt dansen "Rævepelse".

 

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

 

Foxtrot:

Vi danser her almindelig foxtrot, "social foxtrot". Mange helt almindelige melodier og sange passer med foxtrot. (Så når man stod forsigtigt og trådte lidt i dansen til fester i 1930-50-erne og dansede "moderne" (i stedet for folkedans) var trinene ofte, uden at man var bevidst om det, en slags foxtrot-trin eller amerikansk  rumba-trin eller dansk kvikstep-trin.

 

 

Foxtrot grundtrin:

Der tælles her til 3 i en takt: gå gå kvik kvik (slow slow quick quick), (dvs 2 kvik på slag 3).

H: v fod frem , hø fod frem , v fod til siden kvik, hø fod samle til kvik. Alm fatn. D følger H.

H: med ryg i danseretn vælges i stedet tilbagetrin: v f tilb , hø f tilb til v side og samle kvik kvik osv. Der kan så danses zig-zag i danselinien rundt i salen: H: skråt frem mod væg, hø-drej 90º, skråt baglæns fra væg, v-drej 90º , osv.

 

Promenade:

Alm fatn, men åben så H og D går ved siden af hinanden: frem udv fod frem indv fod . Så kan H og D dreje mod hinanden og danse til siden i danseretn kvik og samle kvik; og derefter åbne for at gå promenade igen. Eller efter drejer D ind foran H og har til siden kvik samle kvik med D ryg i danseretn. hvorefter man kan gå promenade igen vinkelret ud til H v, som vi benytter her ved hjørner.

 

Højre drej (pivot turn):

Hurtig medsols drej. Grundtrin med 90º hø drej til siden kvik samle kvik. H: v fod tilb i danseretn med drej gå (rok), hø fod frem mellem D ben drej gå (rok), så til siden kvik samle kvik med front i danseretn. Rok-figur kan gentages for at dreje helt rundt uden at benytte kraftigt drej.

 

Sidetrin:

Alm fatn. Tæller 6 kvik. H: v fod til v kvik, hø fod sættes til "tap" uden vægtoverføring kvik, hø fod til hø kvik, v fod tap kvik, v fod til v kvik hø fod samle til nu med vægtoverføring kvik. D følger H.

 

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi. Foxtrot musik er sædvanligvis i 4/4 alla breve men er her valgt til 6/4 idet foxtrot dans er i 6/4. Melodien er simpelt opbygget så den node for node passer præcist med dansetrinene.

Sidste node, takt 24, overgang til forfra, har hviletegn fermat. Denne node får dobbelt længde (i overensstemmelse med regler i spillemandsmusik) dvs denne takt 24 har længden 8/4.

3 grundslag + 3 efterslag pr takt (rytmefast umba bas som simpelt forslag til spillemandskredse).

(6/4 må ikke få karakter af vals i 3/4).

 

Video

Disse foxtrot figurer ses tydeligt og omhyggeligt forklaret (på engelsk) på DVD (Birkerød Bib) af Simon & Heidi Cruwys, Discover Dance.

(Simon & Heidi viser her desuden quickstep dansen som præcist den samme som foxtrot blot lidt hurtigere (metronom 80 i quickstep og 60 i foxtrot på slow); se mine "danske" quickstep danse).

Michael & Vicky Barr, Ballroom Dancing for Beginners, video (Kbh. Bib.) (sidetrin vist).