Kinesisk med 50 nemme skrifttegn, eller med 99 skrifttegn, eller 148 skrifttegn

 

Eller: Kinesisk for danskere, skrevet med danske bogstaver i pīnyīn lydskrift: 148 nemme ord

 

 

50 nemme kinesiske skrifttegn er forklaret med nogle ”huskefif” og nogle få eksempler i vedføjede pdf-hæfte på 24 sider i hæfte 1.

50 næste skrifttegn er givet i hæfte 2.

50 sidste skrifttegn er givet i hæfte 3.

 

Hæfterne er (på engelsk) skrevet sammen med: Qian Tian, Nanjing ( Tián, 南京 Nánjīng).

Niels Mejlhede Jensen, Bøgeløvsvej 4, 2830 Virum. jensen@dadlnet.dk, www.mejlhede.dk

 

Hæfte: de første nemme ord på kinesisk: gei yī bei kāfei = giv et bæger kaffe (udtales: gæj i bæj kafæj), med ”huskefif” i lyd til danske ord.

 

 

English

 

Hæfte 1 i PDF-gengivelse: 50 nemme kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Hæfte 2 i PDF-gengivelse: 50 næste kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Hæfte 3 i PDF-gengivelse: 50 sidste kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Kort ordbog: Alfabetisk pinyin - kinesertegn - engelsk

 

 

Kinesisk er et af verdens mest talte sprog og med Kinas voksende økonomiske og teknologiske indflydelse i verden er der stigende interesse for at få indblik i sproget, fx også på aftenskoler. Et begynderkursus bør indbefatte at man kan genkende nogle få kinesiske skrifttegn og have den glæde at kunne læse og læsbart skrive nogle enkle kinesiske sætninger. (Fra hæfte 1 side 22).

 

Forsiden af hæftet viser et foto af den store betondæmning på 长江 Chángjiāng  = Yangtze floden: Sān Xiá, ”De 3 Slugters” dæmning nær området hvor floden passerede de smukke bjerge: ”De 3 Søstre”. Dæmningen har stor betydning for elforsyning og for regulering af oversvømmelser fra Yangtze. Bjergbønderne her så så for 20 år siden mange store mænd komme her i bjergene for at opføre dette kæmpe bygværk, og efterhånden som vandet steg over 100 meter i det store reservoir måtte over 1 mill. mennesker flytte fra deres hjem og marker.

 

 

En tur til San Xia 2015 med fotografier fra Kina, som specielt inkluderer det højt videnskabelige Nanjing firma Subote som medvirkede til betonfremstillingen, er vist i et fotohæfte:

Nanjing Subote beton til Yangtze 3 Gorges dæmningen

Nanjing foto-tillæg

 

(Der er nogle få kinesiske skrifttegn i teksten her. Det afhænger af læserens browser om de kan læses og hvordan de ser ud).

 

På forsiden af hæftet står den simple kinesiske skrift:

三个大人入山

sān gè dà rén rù shān = 3 store mennesker gik ind i bjergene.

太大人工土木

tài dà réngōng tǔmù = en meget stor menneskeskabt konstruktion.

 

Disse skrifttegn er i hæftet forklaret dels direkte og dels ved en skridtvis fremgangsmåde fra det simple tegn til det mere udbyggede.

Disse skrifttegn er da enkle og smukke.     

Der er flere eksempler her nedenfor:

 

Læseøvelser

I hæfte 1 er der yderligere nogle læseøvelser, og her følger oversættelserne:

(Oversættelserne er desuden givet i hæfte 2 side 21)

si 4 Læseøvelse: 个大人叫大夫

shí èr gè dà rèn jiào dàifu = 12 voksne mennesker (adults) kalder på en læge

si 6 Læseøvelse: 四月明日笑

sì yuè míng rì xiào = i april smiler den skinnende sol

si 8 Læseøvelse: 十月林太太卖小木

shí yuè Lín tàitai mài xiǎo mù = i oktober sælger fru Lin (Skov) et lille træ.

si 11 Læseøvelse: 冬王上车哭

dōng wáng shàngchē kū = en vinter steg kongen ind i bilen og græd.

si 13 Læseøvelse: 毛夫人买白毛巾

Máo fūren mǎi bái máojīn = fru Máo køber hvide håndklæder.

si 15 Læseøvelse: 有三千一百四十二个太大工人出入白山

yǒu sān qiān yī bǎi sì shí èr gè tài dà gōngrén chū rù bái shān =

der var 3.142 meget store arbejdsmænd som gik ind og ud af de hvide bjerge.

si 16: Læseøvelse: 白天小子坐学中文字

báitiān xiǎo zǐ zuò xué Zhōngwén zì =

om dagen sidder den lille søn og studerer kinesiske skrifttegn.

si 18 Læseøvelse: 工人在广州有广手

gōngrén zài Guǎngzhōu yǒu guǎng shǒu = arbejdere i Guǎngzhōu har brede hænder.

 

 

INDLÆRING AF KINESISKE SKRIFTTEGN

For at lære at huske et skrifttegn er det en god øvelse at skrive det og bemærke sig nogle iøjnefaldende karaktertræk. Der er ganske vist bestemte kinesiske regler for rækkefølgen til at korrekt skrive et smukt skrifttegn, hvilket er en imponerende kunstart, kalligrafi, som man kan tage op senere når man har lært mere kinesisk. Men indtil da kan man vælge sin egen nemmere fremgangsmåde, blot resultatet er læsbart og man derved hjælpes til at genkende tegnene når man læser en tekst. Det er bedre end at føle sig så bebyrdet med vanskelige skrive-detaljer at man hurtigt opgiver at få indblik i dette interessante sprog og dets rige kultur. Forskellige bogtrykte typografier giver jo også lidt forskellige skrifttegn, ligesom i latinske bogstaver, se fx hæfte 2 si2

 

Valget af skrifttegn er sket under afvejning ud fra følgende kriterier:

1. skrifttegnet er simpelt

2. muligheden for et godt eller brugbart "huskefif"

3. skrifttegnets betydning for at kunne skrive nogle ønskede begyndersætninger

 

Med gennemgang af disse mindre vanskelige skrifttegn er det håbet at læseren lærer at genkende og anvende 148 kinesiske skrifttegn, og dermed kan glæde sig over fx i tekster på kinesiske varer at kunne genkende nogle få tegn, og i øvrigt føler at have lidt indblik i kinesernes skrivemåde. Det er vel et beskedent skridt mod at imødekomme denne store kultur i tilfælde af fx kulturelt og forretningsmæssigt samarbejde.

 

 

APPENDIX: KINESISK I SKOLEN?

 

I anledning af at den daværende undervisningsminister havde nævnt et forslag om at indføre kinesisk som valgfag i folkeskolen 7- 9 klasse med afgangseksamen, på linje med tysk og fransk, bragte Folkeskolen.dk 2010.11.22 et interview med en dansk gymnasieelev som havde boet i Kina 2001 - 2006. Hendes far kom til Kina for der at arbejde i et stort dansk firma og havde så sin hustru og datter med. Datteren kom i en international skole i 北京 Běijīng, hvor hun de sidste 2 år også havde ca. 4 timers ugentlig undervisning i kinesisk med en dygtig kinesisk lærer der kunne engelsk. Efter de 2 år her midt i de daglige kinesiske omgivelser havde hun lært ca. 100 skrifttegn og kunne skrive en stil på en halv side. Men hun havde måske også en krævende udfordring i at skulle klare sig på en international skole. Kun de klassekammerater der havde haft 7 - 8 års undervisning i kinesisk kunne deltage i en samtale på kinesisk. Pigens mor havde mere tid til at lære kinesisk og lærte efterhånden at klare sig i butikker mv. Efter 2 år i Danmark besøgte de igen Kina til de olympiske lege i 2008, og da havde også moderen helt glemt det kinesiske. At lære kinesisk kræver ikke blot mange års studium men også efterfølgende vedligeholdelse, så den erfarne gymnasieelev her fraråder at indføre dette valgfag i folkeskolen. Kommunikationen med kineserne vil alligevel foregå på engelsk, idet der er stor interesse i Kina for at lære engelsk.

 

WORD ORDER. ORDSTILLING I HÆFTET: KINESISK FOR DANSKERE

Valget af skrifttegn er sket under afvejning ud fra følgende kriterier:

Wo mingtian zai tushuguan gen Lin xue zhongwen.

Translated word by word, direkte oversat:

Jeg i morgen på biblioteket sammen med Lin studerer kinesisk.

I tomorow in the library together with Lin study Chinese.

 

I shall study Chinese together with Lin in the library tomorrow.

Translated word by word:

Wo xue zhongwen gen Lin zai tushuguan mingtian.

Language expert: not correct Chinese word order!

Unless considered as 4 separate sentences:

Wo xue zhongwen. Gen Lin. Zai tushuguan. Mingtian.

 

Is word order critical?

No, said Liu Hao to me.

A professor at Beijing University gave a text with correct word order to one half of his team of students and the same text with incorrect word order to the other half. After reading it the students were asked who had got the right word order and who the wrong order. They could not tell. They had concentrated on the content.

 

Word order rules can be even more complicated. Learn more words instead, and as a beginner: concentrate instead on translating the Western sentence slowly word by word.

(som der således delvis er gjort et par steder i hæftet: Kinesisk for danskere, find evt. hvor)

(Liu Hao is a scientist from Beijing University, now working at Copenhagen University Niels Bohr Institute).

 

Do not give up learning a little Chinese because you are told of complicated word order rules!

Lær lidt kinesisk. Og forstå dermed kinesernes engelsk bedre. Og vind deres hjerter.

 

Jeg håber at valget af skrifttegn her vil gøre det lettere at lære at skrive kinesisk i en række grundlæggende sætninger.

 

God fornøjelse.

 

 

Hæfte 1 i PDF-gengivelse: 50 nemme kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Hæfte 2 i PDF-gengivelse: 50 næste kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Hæfte 3 i PDF-gengivelse: 50 sidste kinesiske skrifttegn (+ 35 andre)

 

Kort ordbog: Alfabetisk pinyin - kinesertegn - engelsk

 

Kinesisk for danskere, med lydskrift, 148 ord på 24 sider