Foto 5: Bota foga: ud igen af den tætte låste figur

Getting out again of the close locked position

 

 

 

1. Bota foga stilling med Damen i Herrens venstre arm.

Bota foga with the Lady kept in the left arm of the Gent.

 

 

2. Damen drejer lidt til venstre for at gå under Herrens venstre arm.

Lady turns to her left to step under the left arm of the Gent.

 

 

 

3. Under Herrens venstre arm drejer Damen til højre.

Under G’s left arm L turns right.

 

 

Derefter drejer Damen videre til højre ind foran Herren med front mod herren, til evt almindelig fatning, eller 2 hånds fatning, eller 1 hånds fatning.

Eller Damen drejer ud i en venstre vifte.

Then L turns to her right and steps in front of G to face G, with close hold, 2 hand hold or 1 hand hold.

Or L turns out into a left fan.

 

2 og 3: Eller D drejer blot v om ud af arme.

2 and 3: Or L just turns left out of the arms.

Til index side