Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Sømands-folkedanse

Indledning, forord, resume

Folkedans med dansetrin fra standard danse og latin danse:

tango, quickstep, foxtrot, rumba, cha-cha, samba, jive, mambo, salsa, charleston

Oversigt over danse, indholdsfortegnelse

i1

Click for English

 

1900-tallets klassiske livlige pardanse indføjet i traditionel dansk folkedans struktur med dets forudsigelighed og fællesskab.

 

Ved at være med i disse danse her får man på en fornøjelig og lærerig måde et bredt kendskab til grundtrin og de mest almindelige dansefigurer i standard og latin danse.

 

Dansk folkedans:

Struktureret: i nøje sammenhæng med musikken følger dansen et bestemt forløb som er ens for alle i salen, med kreds, kæde og parvis dans.

Forudsigelig: begge ved hvad der kommer næst, herren skal ikke bekymre sig om at planlægge danseforløbet og damen skal ikke blot følge herren men er ligestillet med ham og kan hjælpe med i en fælles danseopgave.

Social: danseforløbet fører danseparret rundt i salen til andre par og giver lejlighed til at danse med tilfældige andre partnere.

 

I dansk folkedans indgår grundtrin som polka, vals, hurretrin, hopsa, osv.

Vi vil her supplere med i den gode danske folkedansestruktur også at inddrage grundtrin fra de mange danse som i løbet af 1900-tallet kom til os fra Syd- Mellem- og Nord-amerika.

 

Disse Vest-atlantiske  danse kom med en lidt anderledes udpræget rytme og blev snart meget populære og overtog dansegulvet. Dansene har en lidt anderledes ofte livligere kropsbevægelse, lidt mere ungdommeligt spræl, med i begyndelsen en friere holdning til detaljer. Den friere holdning (jvf fx tango) er nok for længst blevet borte på danseskolerne, men den prøver vi at beholde her.

Til dansene her er valgt de mere simple dansefigurer fra tilgængelige gode instruktionsvideoer.

 

Musikken til de 26 danse her er søgt opbygget pædagogisk dansevenligt så melodien hjælper med at angive den overordnede dansestruktur (med fx skift fra kæde til pardans) og også i mange tilfælde i detaljer at angive de enkelte dansetrin, især i en række øvestykker. Dette lægger stærke bånd på musikken. Når nogle danse så er blevet indøvet og accepteret kan der forsøges med andre mere frie melodiformer og lidt tilsætning af fx vestindiske rytmer. For at fremme dansevenligheden er det valgt at fx jive, quickstep, foxtrot i stedet for sædvanlig 4/4 her spilles i 6/4 når der danses i 6/4. Bortset fra en kort indledning med en antydning af originalrytme, er dansemusikken skrevet til at ligge ret tæt på dansk spillemandsmusik for at tilpas dygtige spillemænd umiddelbart kan give sig i kast med musikken. Det her er nye danske folkedanse inspireret ude vest fra til nye grundtrin så det er i orden hvis musikken lyder temmelig dansk. (Altså: nye danske danse til ny dansk musik?)

 

Der er mange som komponerer nye melodier, hundredvis af nye polkaer, valse, hamboer osv. Så hvis der er en dans her som man kommer til at synes om, så skal der nok dukke en ny bedre melodi op.