Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Carlsons bytur

Trin: charleston

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

26

 

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Melodi linie

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 

 

Vores sømand har været en tur i Amerika og er blevet inspireret til at benytte charleston trin i en traditionel folkedanse-rækkedans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

                     

                                                                                                            

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Danser slutter med at man går gennem modstående par frem til et nyt par.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, opføring, kæde, parskifte:

 

1        kreds medsols (evt. charleston trin)

2a      charleston grundtrin for modstå, twist trippen, først H så D

2b      charleston sidetrin med rullefod og vingebask, først H så D

2c      først H knæ-vip, så D dobbeltspark

3        kæde 1 omgang rundt, gangtrin

4        P1 og P2 går (evt. charleston-trin) gennem hinanden frem til et nyt par

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-4                Kreds med alm. håndfatning gangtrin medsols til modstå plads:

1                   Start: v fod tilbage (med vægten på hø fod) så v fod frem gå.

2                   Hø fod frem , v fod frem (charleston vip i kroppen og måske lidt twist i fødder).

3-4                Som 2; slut på modstå plads med støt på v fod.

5-8                Som 1-4; (dvs start med v fod tilbage).

9-12              H danser charleston grundfigur for modstå D, med vip i kroppen og gerne med twist i fødder, start v fod tilbage, "twist trippen".

13-16            Som 9-12 hvor D danser for modstå H.

17                 H: 2 sidetrin til v: spred tå mens håndflader opad i skulderhøjde med albuer lodret ned, spred hæl mens håndflader nedad i skulderhøjde med albuer vandret ud.

18                 H: 4 hurtige tilsv. sidetrin til hø.

19-20            D har samme sidetrin overfor modstå H.

21                 H: bøj i knæ med hæ på knæ, spred knæ, så samles knæ mens hænder skifter til modsatte knæ, og vip så knæ ud og ind igen med krydsede hænder.

22                 Vip knæ ud og ind (2 gange)

23                 D: v fod tilb og frem med twist som i grundfigur.

24                 D: så (med vægt på v fod) 2 spark med hø fod skråt frem til v

25-28            Kæde en omgang rundt (der er travlt).

29-32            Parvis charleston gang frem gennem modstå par (som hvis hø hå til modstå) til nyt modstå par, start med v fod tilb som i grundfigur (gerne twist i fødder).

 

I 17-20 er der for trænede dansere fx mulighed for at både H og D samtidigt har sidetrin: til H's v, til hø, til v.

 

 

Danse-trin og danse-figurer:

 

Charleston grundfigur:

Der tælles til 4 i en takt. Og til 8 over to takter.

Twist: man står på fodballer og drejer hæle mod hinanden på 1 og fra hinanden på 2.

Mens vægt er på hø fod: v fod tilbage på 1 og frem på 3. Mens vægt er på v fod: hø fod frem på 5 og tilbage på 7. Imens er der twist (8 stk.) og derved vip i kroppen. Disse twist ses ofte kombineret med lidt armsving og måske let foroverbøjet krop. Hvis man føler sig for utrænet til de mange twist kan man nøjes med at vippe i kroppen.

I stedet for hø fod tilbage i 7 kan v fod gå frem og dermed har vi charleston gang, som benyttes i takt 29-32 og evt. i kreds i takt 1-8.

 

Rullefod:

Takt 17: vi går sidelæns til v med rullefod (musik passer node for node til trin og hænder): stå med let spredte fødder. Skridt 1: hæle mødes og tå-ende spredes (V-form) ved at dreje på hø fodballe og på v hæl. Skridt 2: hæle spredes og tå-ende samles (A-form) ved at dreje på hø hæl og på v fodballe.

I 17 er der 2 langsomme sideskridt til v (V og A). I 18 er der 4 hurtige sideskridt til hø (V, A, V, A). (Ved V vendes håndflader opad (med V-arm) og ved A vendes håndflader nedad foran bryst med vandret bøjet arm).

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi. Noderne er her skrevet med 1/16 mellemnoder (og ikke lige 1/8 noder) for at fremme en markeret charleston rytme på de 4 twist i hver takt. Ved sidegang og knævip i takt 17-22 er der én node pr trin.

2 grundslag + 2 efterslag pr takt.

 

 

Video

Disse charleston figurer ses tydeligt og omhyggeligt forklaret (på engelsk) på videoen (fra Københavns Hovedbibliotek) af: Louise Thwaite & Catrine Ljunggren, The Swing Series, The Charleston, ca. 1994.