Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Salsitas mambo-rul

Trin: salsa og mambo

Kvadrille dans (eller kredsdans, skiftedans)

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

25

 

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Melodi linie

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 

 

Vores sømand har været en tur i Caraibien og er blevet inspireret til at benytte salsa og mambo trin i en traditionel folkedanse-kvadrilledans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

 

 

Dansebeskrivelse

 

 

Opstilling: 4 par i kvadrille

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds (turdel), parvis med egen, parvis med alle, parvis med egen:

 

1        kreds medsols, gangtrin

2a      to-håndsfatn parvis salsa med egen: chasse med taptrin (tripletrin), P1+P2 så P3+P4

2b      alle åbning mod midt og udad (hiptrin); derefter alle "visit" (= parvis dans med alle):

3        ¼ vending mod- og medsols med parvis tripletrin, så gå til næste, så næste osv.

4a      på modstå plads: mambo grundtrin med egen og cucaracha trin, D drej og fremvisning (New York), P1+P2 så P3+P4

4b      kispus: tohånds hele tiden: D rulles ind i D+H arme foran H, modsatte sidetrin, D rulles ud, H rulles tilsv. ind og ud foran D, P1+P2 så P3+P4

4c      D rul ind og rul ud i H arme (el mojito) P1+P2 så P3+P4

 

Så følger turdel i gangtrin, evt. med 6 standard-ture: en-hånds og to-hånds møller for D og H, alle livfatnkreds, parvis egen.

 

         

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-8                Kreds med alm. håndfatning gangtrin medsols.

9-14              P1+P2 parvis 2-hå fatn: 2 salsa sidegrundtrin med tap (tripletrin); så P3+P4.

15                 Alle: åbning: alm fatn, H og D drejer lidt fra hinanden til front mod kvadrille-midt: H til v med v fod kryds bag hø 1, vægt på hø fod &, v fod frem og drej mod D 2, D tilsv. spejlvendt.

16                 Tilsv. åbning med ryg mod kvadrille-midt.

17                 Alle: visit til alle ("lidt som en kæde til egen på modsat plads"): dans lidt med egen, så med næste, osv: parvis fatn: salsa tripletrin (ligner chasse) med ¼ v drejn.

18                 Så ¼ hø drejn.

19                 Derefter går man frem til næste gå gå hø skulder mod hø skulder.

20-23            Dette gentages 3 gange (dvs danses 4 gange i alt) til man når egen på modsat plads.

24-25            Mambo grundtrin, først P1&P2 indtil 29 (P3&P4 ved gentagelse).

26-27            Cucaracha trin.

28-29            Mambo grundtrin med D drej under D hø arm, ud hø om og hjem v om.

30-31            Mambo New York fremvisning, bort fra kvadrille og mod kvadrille.

24-33            Så P3&P4. Se evt beskrivelse for dansen "Mambo 2tur".

34                 Kispus først P1+P2: 2-hånds hele tiden: D rulles ind i D+H arme foran H så begge vender front mod midt, se 41; D står nu lidt til hø foran H med ryg til H med foran krydsede arme og holder i H hæ; H har v arm foran sig og hø arm om ryggen på D.

35                 D tager foran H sidetrin til v og H tager bag D ryg sidetrin til hø

36                 Sidetrin tilbage igen.

37                 Med to hå fatn: D rulles ud igen modsat indruln i 31.

38                 H rulles ind tilsv 31 så H står foran D begge front mod midt.

39-41            Sidetrin til H hø og v (D modsat), og H rulles ud (to hånds).

34-43            Så P3&P4 kispus.

44                 P1&P2: dame rul: start 2-hånds fatn: H slipper straks D hø hå, H mambo gr. trin v fod tilb mens D drejer v om 180º (=½ omg.) så D med kryds arme foran og nu i 2-hånds fatn står (rullet ind i D+H arme) tæt ved siden af til hø for H.

45-46            H+D drejer en omg rundt på stedet: H går forl hvh vhv, D går bagl vhv hvh.

47                 D ruller ud af H hø arm: H slip D med v hå, trin hvh fra D, D drejer rundt fra H vhv.

44-49            Så P3&P4 dame rul.

 

 

(Kispus og damerul figurerne indgår typisk også i jive og andre danse).

 

 

Kredsdans med partnerskift

 

Denne dans her beskrevet for en kvadrille kan også danses i stor kreds, således at når man når frem til nr 5 i "visitkæden" så får man en ny egen (ny partner). I opføring skal alle så danse både når det er forskrevet for P1+P2 og for P3+P4 (så der er ingen hvilepauser). Ture erstattes af stor kreds hver gang.

 

 

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Salsa og mambo

Salsa dansen er udviklet fra mamboen (Cuba), således at mamboens dansefigurer indgår.

 

Salsa grundfigur:

Der tælles til 2 i en hel takt (der er noteret i 4/4 alla breve) (1&2&).

Sidetrin (side-chasse) med tap, tripletrin: H: v fod til v 1, hø fod (omtrent) hen til v fod &, v fod til v 2, hø fod tå sættes let til uden vægt (tap) &. Med parvis fatn. eller to-hånds fatn: D følger H. Så tilsv. tripletrin til højre. Tap kan udelades. Der kan drejes lidt rundt, fx ¼ vending.

 

Mambo grundfigur:

Der tælles til 2 i en takt (1&2).

H: v fod frem 1, vægt på hø fod &, v fod tilbage til ved siden af hø fod 2; hø fod tilbage 1, vægt på v fod &, hø fod til ved siden af v fod 2. D følger H.

 

Cucaracha:

H: v fod til siden 1, vægt på hø fod &, v fod samles til hø fod 2; og tilsv: hø fod til siden 1, vægt på v fod &, hø samles til v fod 2. D følger H.

 

Alternative dansefigurer:

Jeg har i salsa- og mambo-opføringsdelsen valgt nogle grundlæggende dansefigurer der giver et indtryk af denne type spændende dans. I fx den lange mambo-opføringsdel kan der udmærket danses andre figurer efter frit valg der passer ind i helheden (for at variere måske). Eller der kan danses mere enkelt fx med mere benyttelse af grundtrin, især de første gange under indlæring. (Princippet her er en forudsigelig dans så H og D er lige i stedet for at H bestemmer og dermed også skal planlægge og D blot følger viljeløst).

 

 

Se også dansen "Mambo 2tur"

 

 

Musik

Det er tilstræbt at sammenstille musikken så melodi passer med dansetrin (danserytmen ligger i melodien). Efter den indledende kreds med simple gangtrin er resten af melodien lavet så der er netop en tone for hvert trin. Til musikken er der skelet til en klassisk mambo skabelon med rytmeforskydninger i melodien der er uvant i dansk folkemusik. Det skal spilles rytmisk præcist for at dansen går godt. Musikken er jo meget hurtig i salsa tempo, men det kan være en fordel at spille og danse noget langsommere især de første mange gange. (Nogle dansere foretrækker til den hurtige musik at danse salsa i ½ tempo). Det er op til det enkelte orkester hvor meget man vil præge musikken med salsa rytmer. Vores udgangspunkt her er jo at en sømand er blevet inspireret i det fremmede til at inkludere nye dansetrin og rytmer til en ny dansk dans og dansemusik. Derfor bestemmer vi selv vores tempo, og det er helt i orden hvis musikken "lyder temmelig dansk".

 

2 grundslag + 2 efterslag pr takt. (dvs en rytmefast simpel umba bas til harmonika, idet mambo forskydninger optræder i melodien).

 

 

Video

Disse salsa og mambo figurer ses tydeligt og ekstra omhyggeligt forklaret (på engelsk) på videoen (fra Københavns Hovedbibliotek): Learn to dance salsa and merengue (fra UK) af Alonzo (tilpas roligt).

Salsa med lidt anderledes mambo trin er vist og forklaret på dansk af Gigi & Blaz i videoen (Birkerød Bib): Lær at danse salsa. De viser også cucaracha trin (dejligt levende).

Cucaracha og mange andre figurer er også fx beskrevet (på engelsk) i bogen: Salsa og i bogen Mambo & Merengue begge af Paul Bottomer, 1996 og 1997 (Holte Bibliotek).

I fx USA instruktionsvideo og i andre bøger kan grundtrin ses forskudt i forhold det jeg her beskriver.