Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Samba valken

Trin: samba

Kredsdans, skiftedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

21

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

Melodi linie

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur i Rio og er blevet inspireret til at benytte samba trin i en traditionel folkedanse-kredsdans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med kropsholdning og trin som hver især finder behageligt.

(Samba valk, (samba walk i 2c), valk benyttes til at forstørre kvindens hårpragt fx til Rio karneval).

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: parvis i stor kreds.

 

Oversigt:

Dansen består af 3 dele: kreds, pardans og kæde til ny egen:

 

1        kreds medsols og modsols

2a      samba grundtrin

2b      whisk, med (eller uden) damedrej

2c      samba gang (samba walk)

2d      bota foga fremvisning

3        kæde til ny partner, ny egen, gangtrin

De første gange kan man i 2a-2d nøjes med fx at danse samba grundtrin.

Eller man kan danse parvis samba som man synes og som det passer ind i helheden.

Man kan nøjes med kun at have kreds til indledning og derefter skifte mellem kæde og parvis dans.

         

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-10              Kreds med alm. håndfatning gangtrin medsols og modsols.

11-14            Parvis samba grundtrin med alm. fatn.

15-16            Whisk, med alm. fatn. (dvs først H hø fod kryds bagved så v fod).

17-18            H whisk til v mens D drejer med sol under H v arm; sammen whisk til H hø side.

19-22            Samba gang (samba walk) i promenade stilling, 3 skridt frem samt et skridt til siden fra hinanden, D hø hå i H v hå, parat til:

23-26            Bota foga, hvor D med v side og ryg til H danser til v side foran H under H v arm mens H danser til hø; så tilsv til D hø og H v. Dette gentages til begge sider.

27-34            Almindelig håndkæde, frem til ny egen.

 

Gentag evt. fra takt 11 (men kreds kan være god til "at rette ind på nye parforhold").

Danser slutter (efter nogle gange) med parvis i takt 26.

 

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Samba figurer:

Der tælles 1 & 2 i en hel takt, hvor & er forskudt mod 2 (mere eller mindre); (engelsk: 1 a 2, dansk: 1 så 2).

 

Grundfigur, grundtrin:

Alm. parvis fatn. H: v fod træd frem på fodballe på 1, hø fodballe frem samle til på &, sænke hæl ned på 2 (evt med et lille trip på v fod). Så hø fod tilbage 1, v fod samle til &, ned på flad fod 2.

D: følger H, dvs start med at træde tilbage på hø fod.

 

Whisk:

Alm. parvis fatn. H: v fod træd til venstre side på fodballe på 1, hø fodballe kryds bagved på &, sænke hæl ned på v fod med et lille trip på 2. Så tilsv. til hø. D: spejlvendt, følger H.

 

D drej i whisk:

D: med drej: hø fod til hø 1, v fod foran til hø &, drej helt om ned på flad fod 2, klar til whisk. (Dette er drejning på stedet, spot turn, evt. spot volta turn).

 

Samba vandring (samba walk):

Alm. fatn. med åbning til promenade så H og D går ved siden af hinanden, man går på fodballer og kommer kun lidt frem, H: v fod går (lidt) frem 1, hø fod sættes tilbage &, v fod slæbes lidt tilbage mod hø fod 2. D går spejlvendt ved siden af H.

Side vandring: H: hø fod går frem 1, v fod til siden &, hø fod slæbes lidt til siden mod v fod 2. D: spejlvendt sidevandring til hø. Så er man klar til bota foga:

 

Bota foga:

(Fremvisning af partner): (Man kommer her fra promenade stilling i samba vandring D til hø for H): D hø hå i H v hå: H går til hø og D går til v under arm foran H så D står til v ved siden af H (med næsten træk i hå): H: v fod kryds (langt) til hø side foran hø fod 1, hø fod til hø &, vægt på v fod 2. H har løftet v arm så D foran H går under arm over på H v side: D hø fod går frem til v for H 1, D v fod yderligere til v for H &, vægt på hø fod 2.

Så "byttes der tilbage på plads" på tilsv. måde, D under arm, så D står tæt til hø for H med hø arm foran sig. Så gentages kryds ud i bred stilling (med evt vift med fri hå). Så byttes tilbage hvor D drejer v om (modsols) ind mod H.

(Hvis man ikke kommer fra promenade stilling men fra normal fatning drejer D hø om under sin hø arm ud i bota foga).

 

 

Musik

Det er tilstræbt at sammenstille musikken så melodi passer med dansetrin (danserytmen ligger i melodien) (bortset fra en detalje i gang i kreds). Noderne er skrevet med en forskydning af & hen mod 2 i de fleste takter for at fremme samba rytmen. Man har alm. gang i kreds og kæde, men hele melodien er i samba rytme, i 3 varianter. (Man tæller her i samba og i salsa 1, 2 i en hel takt i 4/4 alla breve, mens man i mine cha-cha-cha og i charleston tæller 1, 2, 3, 4).

2 grundslag + 2 efterslag pr takt (eller en samba rytme).

 

 

Video

Disse samba figurer ses tydeligt og omhyggeligt forklaret (på engelsk) på videoen (Københavns Hovedbib.) af: David Syncamore & Denise Weavers, Latin American Dancing for beginners,  1984.

Deres samba er med rolige bevægelser (passende til dansere forbi 35, og til dansk folkedansestil).

Denise foreslår at man som øvelse står med svagt bøjede knæ og vipper kroppen op og ned til samba musikken: ned på 1, op, ned på 2, og så beholde denne vippen i kroppen under dansen.