Moderne gammeldans: Folkedans med standard dans og latin dans

Kviksandet

Trin: quickstep

2 pars rækkedans

Andre danse - Indholdsfortegnelse

In English

18

Noder i pdf-format

Melodi (violin, harmonika)

Mel + 2 stemme

Klarinet A

Klarinet B

 

Afsnit på denne side

Danse-beskrivelse

Trin og figurer

Musik

Video-reference

 


Vores sømand har været en tur i Amerika og er blevet inspireret til at benytte quickstep trin i en traditionel folkedanse-rækkedans.

Vi danser her for fornøjelsens skyld, med holdning og trin som hver især finder behageligt.

                                                                                                                                  

 

Dansebeskrivelse

 

Opstilling: 2 par overfor hinanden som i 6-tur på række: man står først parvis efter hinanden salen rundt, så vender hvert andet par, P1, sig parvis om mod P2 (så H1 står overfor D2). Dansen slutter med at man står overfor det næste modstående par.

 

Oversigt:

 

Dansen består af 4 dele: kreds, parvis dans med modstå, kæde, parvis dans med egen:

 

1        kreds medsols og modsols (evt. quickstep trin)

2        parvis dans med modstående kredsen rundt: med ¼ svings trin med- og modsols

3        kæde kredsen rundt (evt. quickstep trin)

4        parvis quickstep med egen til modstå plads, klar til nyt par

          (pendulsving + promenade med og uden låsetrin + 2 stk ¼ svings trin på plads; eller simpelt)

         

 

Detaljeret beskrivelse:

 

takt nr.

1-6                Kreds med alm. håndfatning quickstep trin medsols og modsols; på sidste takt danser modstå D ind foran H klar til parvis dans:

7-12              H + modstå D danser parvis kredsen en gang rundt med ¼ svings grundtrin.

13-16            Kæde (H modsols): hø hå til modstå, så egen, så modstå, så stop ved egen klar til:

17-18            Pendulsving med egen, der hurtigt går over i:

19-22            Parvis med egen til modstå plads: promenade med og uden låsetrin, ¼ svings trin med H hø fod tilb og drej lidt modsols, så drej medsols ind på plads med ¼ svings trin med H hø fod frem, klar til kreds med nyt modstå par.

 

Alternativ: simpel parvis med egen:

17-18            Træd overfor hinanden ligesom melodien: H: v h, vhvh (2 langsomme + 4 hurtige).

19-22            ¼ svings trin over til modstå plads.

 

Dansen slutter i takt 6 med kreds eller denne kreds erstattes af (annonceret) parvis dans ud i salen.

                    

Danse-trin og danse-figurer:

 

Quickstep grundfigur:

Vi benytter her grundfigur som vist på Freddie-Pedersen instruktions video, dvs som ¼ svings vendinger (og som vi dansede quickstep i min ungdom). (Udenlandske instruktører vil evt. betragte quickstep grundtrin = hurtige foxtrot grundtrin: gå gå tilsiden samle, slow slow quick quick).

Hos os tælles: gå 1 chasse (evt gå cha cha cha), eller slow quick quick slow, som passer med en 6/4 takt. I kreds går alle frem på hø fod og derefter følger et chasse vhv, så igen hø fod + 1 chasse.

¼ svings trin: alm fatn: H: frem på hø fod, så et chasse med drej medsols vhv, nu med ryggen i danseretningen: H: tilbage på hø fod, så et chasse med drej modsols vhv. D følger H. Sådan danser man zig zag frem i danseretningen.

 

Promenade:

Alm fatn. prom start: H går frem på hø fod . Så drejer D så H og D med alm mere åben fatn går et chasse (evt. med låsetrin) ved siden af hinanden (her vinkelret ud, over mod modstå plads) 1chasse. Låsetrin (lock step): H: frem på v fod, hø fod krydses bag v fod, v fod frem. D spejlvendt. Så følger alm promenade (prom slut): D v fod ved siden af H h: frem, så drejer D ind foran H til 1chasse  med alm fatn (eller H og D drejer mod hinanden).

 

Pendulsving:

Alm fatn. H: stå på hø fod og sving v fod til v, så stå på v fod og sving hø fod til hø, langsom i 17 og hurtigt i 18. D spejlvendt: følger H. Det går hurtigt og sker med små hop, og går brat over i næste parvis trin (promenade).

 

 

Musik

Der er her søgt sammenstillet en dansevenlig melodi med præcis en node for hvert fodtrin. Musikken er derfor skrevet i 6/4 som passer til de her benyttede dansetrin. Pendulsving er i 4/4 (takt 17-18). (Sædvanlig quickstep musik er i 4/4 og dansefigurer er en blanding af 6/4 og 4/4).

Hver takt består af et gå-trin + et chasse-trin.

3 grundslag + 3 efterslag.

 

Video

Disse quickstep figurer ses tydeligt forklaret på 4 stk videoer: Søs & Mickey Freddie-Pedersen: Flyt sofaen & dans med, 1995 (desværre i 2008 udgået af Holte Bibliotek, men endnu på Kbh Bib og andre bib. Desværre kan danseinstruktions-videoer fra Kbh Bib ikke lånes gennem andre bib (2008)).